Etsi

Startti SOTEen, hyppää kyytiin!

Startti SOTEen, hyppää kyytiin!

Aika

22.10.2018 | 9:00

Paikka

Scandic Rosendahl

Hinta

Maksuton
Muiden koulutukset

Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat!

Mikä on Soteuttamo 2.0?

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.
 
Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa toimijoita yli toimialarajojen: palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä. Rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämiseen maailmaan!
 
OHJELMA
9.00 Mikä on Sote Pirkanmaa -yrityspalveluohjelma?, Kasvubuusti-projektipäälliköt Mia Häkkinen ja Harri Katajisto, Pirkanmaan TE-toimisto
 
9.20 Soteuttamo & Kiihdyttämö – Verkostoista elinvoimaa maakuntaan, neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, TEM ja asiantuntija Johanna Perälä, Sitra
 
9.35 Askeleita uuteen – yrityscaset, johtaja Jaana Holm-Tikkinen, Lempäälän Ehtookoto ry ja toimitusjohtaja Piia Virtanen ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Soilunen, Metsomäen Kodit Oy
 
10.00 K a h v i a   j a   v e r k o s t o i t u m i s t a
 
10.30 Soten toimintaympäristö muutoksessa: mitä se tarkoittaa alan palveluntuottajille?, sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan 2021
 
11.00 Tulevaisuuskuntoisuus – Soteyritys pärjää aina!, toimitusjohtaja Kirsi Kostia, Great Minds Oy
 
11.45 Pirkanmaan Yrittäjien jäsenten palvelut ja tuki sote-uudistuksessa, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen ja elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen, Pirkanmaan Yrittäjät
 
12.00 Järjestöt uudistuksessa – Case Sociala Oy, toimitusjohtaja Maarit Hirvonen, Sociala Oy
 
12.15 L o u n a s
 
13.00 Sote-yritykset ja kuntien elinvoimaisuus – Case Etelä-Pirkanmaa, elinkeinojohtaja Sara Tuomola, Valkeakosken kaupunki
 
13.15 Uudet toimintamallit pp & pk-yrityksille – Case SOTE-osuuskunta Suomi, toimitusjohtaja Minna Kaistila, Apukolmio Oy ja toimitusjohtaja Tero Nyman, Medics24 Oy
 
13.30 Rahoitus- ja asiantuntijapalvelut kehittämisen tukena
 
14.15 Kehittämispajat ja verkostoituminen – Luotain Consulting Oy
 
K a h v i t a r j o i l u
 
15.15 Yhteenveto ja jatkopalvelut, Team Finland -koordinaattori Jukka Kohonen, Pirkanmaan ELY-keskus
 
 
Tilaisuus on maksuton. Jos et pääse paikanpäälle, voit seurata tilaisuutta myös verkossa, linkin saat ilmoittauduttuasi.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.10.2018:  
https://link.webropolsurveys.com/S/10DFADF263FACFA7
 
Tervetuloa!
 
Yhteistyössä: Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Yrittäjät / Suomen Yrittäjät, Sitra ja työ- ja elinkeinoministeriö, Hyvinvointialan liitto, Soste ja Arvoliitto.