Etsi

Hankintaklinikka: Vastuullisuus menestystekijänä – Tilaajavastuulaki haltuun

Hankintaklinikka: Vastuullisuus menestystekijänä – Tilaajavastuulaki haltuun

Aika

14.5.2019 | 8:30

Paikka

Pirkanmaan Yrittäjien kokoussali

Hinta

Maksuton jäsenille
Koulutus

Tilaajavastuulakia sovelletaan Suomessa teetettävään vuokra- ja alihankintatyöhön kaikilla toimialoilla. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lailla pyritään luomaan tilaajalle edellytykset varmistaa, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tämän vuoksi tilaajan on ennen vuokratyö- tai alihankintasopimuksen solmimista hankittava laissa luetellut selvitykset sopimuskumppaneistaan. Julkisissa hankinnoissa asia tarkistetaan ennen ostopäätöstä: Kun yritys on nousemassa tarjouskilpailussa voittajaksi, siltä voidaan pyytää täysi tilaajavastuulain edellyttämä dokumentaatio ennen valintapäätöstä.

Koulutuksessa käydään läpi mm.:

  • Mitä tilaajavastuulaki tarkoittaa käytännössä tilaajalle ja tarjoajalle?
  • Mitkä ovat tilaajavastuulain keskeiset velvoitteet ja miten ne tulee hoitaa?
  • Millä eri tavoin yritys voi hyötyä siitä, että hoitaa velvoitteet mallikkaasti?
  • Mitä seuraa, jos velvoitteita ei hoida?
  • Miten velvoitteiden hoitamisesta raportoidaan?
  • Miten dokumentaatiopyyntöön tulee ja kannattaa vastata tarjouskilpailussa?
  • Mistä saa apua ja neuvontaa?
  • Mitä ohjeita ja materiaaleja on olemassa yritysten tueksi ja mistä ne löytyvät?
     

Tilaisuuden päätteeksi on myös mahdollista keskustella AVI:n edustajan kanssa.

Kouluttajana: Etelä-Suomen aluehallintoviraston lakimies Noora Haapa-alho

Lisätietoja: Maria Virtanen, elinkeinoasioiden päällikkö, Pirkanmaan Yrittäjät, maria.virtanen(a)yrittajat.fi

Ilmoittaudu mukaan 10.5. mennessä alla olevalla lomakkeella. Lisätiedot-kohdassa voit jo etukäteen esittää kysymyksiä AVI:lle. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen liittyvä sähköposti