Etsi

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Millidyne kehittää ja tuotteistaa innovatiivisesti

Materiaalitekniikkaan erikoistuneen Millidynen toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaiden tuotteissa ilmeneviä pintaongelmia.

Uusien materiaalien maailmaa muuttavista ominaisuuksista kertova artikkeli on hyvä aloittaa avaamalla Millidynen työlle tärkeät määritteet nanoteknologia ja nanometri.

– Laajalla nanoteknologia-termillä tarkoitetaan yleensä tekniikkaa, jossa hyödynnetään pieniä kemiallisia rakenneyksiköitä, joissa mitta on vähemmän kuin sata nanometriä. Jos tämän kokoisia rakenneyksiköitä verrataan atomiin, niin atomi on 0,1 nanometriä, ja nanoteknologian rakenneyksiköt ovat tuhannen atomin kokoisia, määrittää vuonna 1997 perustetun yrityksen toimitusjohtaja Petri Sorsa

Pieni on merkittävyydeltään aivan liian suuri sana kuvaamaan nanometrien kokoluokkaa, sillä yksi nanometri on miljoonasosa millimetristä, eikä tässä vielä kaikki.

– Nanotekniikan kehittymistä on edesauttanut erilaisten laitteiden kehitys, kuten esimerkiksi mikroskooppitekniikan kehittyminen on mahdollistanut tämän kokoisten rakenneyksiköiden analysoinnin. Maailmankaikkeuden rajaa ei vielä tiedetä, mutta ei myöskään tiedetä pienintä mahdollista rakenneyksikköä.


Puhtautta ja kestävyyttä

Millidynen kolmen tuotekokonaisuuden pinnoitteet ja pinnoiteratkaisut tuottavat helposti puhtaana pysyviä tai puhtaana pidettäviä pintoja sekä kulutuskestävyyttä ja kemiallista kestävyyttä lisääviä ratkaisuja.

– Pinnoitteemme ovat pääsääntöisesti sellaisia, joissa autamme asiakkaita puhtaana pysyvyyden ongelmissa. Esimerkiksi paperikoneen telojen likaantuminen vaikuttaa suoraan koneen ajettavuuteen, joten on tärkeää hallita telojen puhtaana pysyvyyttä, Sorsa kertoo.

Paperiteollisuudessa myös kemiallisen ja kulutuskestävyyden hallinta muodostavat tärkeän osan liiketoiminnan sujuvuudelle. Näiden kahden kestävyyden ylläpitoa ja hallintaa voidaan kuvata seuraavilla esimerkeillä.

– Jos pinta ei kestä vettä kemiallisesti, silloin menetetään myös kappaleiden pintaominaisuuksia. Siksi pinnoitteilla pyritään estämään veden tunkeutuminen pintarakenteisiin, jolloin materiaalin kemiallinen kestävyys lisääntyy. Sykemittarin pinnoittaminen puolestaan lisää niiden kulutuskestävyyttä. Venttiilin kohdalla on kyse myös puhtaudesta, sillä pinnoitettu venttiili säilyy pidempään puhtaana pölystä ja energian kulutus vähenee.


Asiakaslähtöinen Millidyne

Pirkanmaalaisten yritysten olisi kannattavaa aloittaa liiketoimintaansa kehittävä tuotekehitystyö Millidynen kahdeksan työntekijän pinnoiteteknologisen erityisosaamisen myötävaikutuksella.

– Kun asiakkaan omassa tuotteessa on jokin ongelma tai kun tuotteeseen halutaan liittää käyttöön liittyvä lisäarvo, niin silloin voimme lähestyä asiaa asiakaslähtöisellä ja edullisella ratkaisuehdotuksella. Tuotehyötyjen tulee ilmetä asiakkaamme asiakkaille, ja tällöin yritys tekee hyvin tarkat mittaukset tuotteemme käytön hyödyistä heidän omille tuotteilleen.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan Millidynen ydinhenkilöillä on taustaa tutkimustehtävistä, yrityksen strategisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus (VTT) sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimustyön lisäksi Millidynen liiketoimintaan kuuluvat myös tuotekehitys, tuotteiden kaupallistaminen sekä pinnoitetekniikan hallinta.

– Esimerkiksi ilmastointiventtiilin kaupallistimme asiakkaan kanssa tutkimus- ja tuotekehitystyön jälkeen hankkimalla asiakkaan rinnalle asiantuntijan uuden tuotteen synnyttämistä varten. Pinnoitetekniikkaan kuuluvat tuotteemme levitystekniikan osaaminen soveltaminen asiakkaan tuotteeseen, ja että tuotteen käyttäminen on mahdollisimman sujuvaa.
 

*******************

Uudistumisaamu yrittäjille:
Uudet materiaalit muuttavat maailman

Perjantaina 30.10.2015 kello 8.30 - 10

Pirkanmaan Yrittäjien kokoussali, Kehräsaari, 2. krs, Tampere
Ilmoittaudu mukaan tästä.
Tilaisuus on maksuton.