Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ajankohtaista Hämeenkyrössä:
Kotouttamis- ja yhteistyöhanke yrittäjien ja maahanmuuttajanuorten välillä

Hämeenkyrön Yrittäjät ry on hakenut ”Kotouttamis- ja yhteistyöhanke yrittäjien ja maahanmuuttajanuorten välillä” -hanketta Leader Joutsenten reitiltä ja saanut tähän myönteisen päätöksen. Hankkeen oli tarkoitus alkaa huhtikuussa 2020, mutta koronakriisin takia hankkeen aloitus on siirretty syksylle 2020. Hankkeen kesto on 11 kuukautta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanuorten osallisuutta yhteisössä sekä heidän omaa hyvinvointiaan. Edistämällä koulutusta ja työhön pääsyä, tutustuttamalla nuoria paikalliseen yritystoimintaa ja palveluihin, tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja. Osallisuuden kautta elämänhallinta paranee ja nuori tuntee vahvemmin olevana osa ympäröivää yhteiskuntaa ja yhteisöä.

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan eri toimijoiden kesken prosessit, joissa alueella asuva maahanmuuttaja- tai turvapaikanhakijataustainen nuori ohjautuu urapolkuja edistäviin prosesseihin mahdollisimman nopeasti alueelle saapumisensa jälkeen. Tällaisia prosesseja ovat mm. SPR Hämeenkyrön Hybridiyksikön, kunnan työllisyyspalveluiden, alueen yrittäjäyhteistyön ja oppilaitosten kanssa tehtävät polut työharjoitteluun, erilaiset työkokeilut ja tutustumiset työelämään ja harrastusmahdollisuuksiin sekä oppisopimuksen ja toisen asteen koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Hämeenkyröön innovatiivinen työelämänpolkujenmalli maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijataustaisille nuorille, jolla tuetaan myös ELY-keskuksen ja Maahanmuuttoviraston tavoitteellista toimintaa Hämeenkyrön ja Pirkanmaan alueella. Työelämänpolkumallin avulla maahanmuuttajataustaistennuorten urapolut pyritään vakinaistamaan alueelle ja alueellista vetovoimaa tätä kautta lisättyä.

Lisätietoja: ilkka.hakli(at)edustushakli.fi