Tutustuminen Pohjola Sairaalaan | Yrittajat.fi

Etsi

Hyvinvointi

Tutustuminen Pohjola Sairaalaan

Tutustuminen Pohjola Sairaalaan yksikön päällikön Tiina Lassilan opastuksella.

Mukaan mahtuu 22 henkeä, joten ilmoittautuminen oheisella lomakkeella vaaditaan.

Tietoja ei luovuteta muiden kuin yhdistyksemme edustajien käyttöön tilaisuuden järjestämistä varten ja ne hävitetään viikon kuluessa tapahtuman jälkeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen liittyvä sähköposti