Etsi

Kunta

Raitiotien rakentaminen alkaa Hervannassa

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakentamisen ja sitä valmistelevat liikennejärjestelyt Hervannassa viikosta 15 alkaen. Rakennustyöt alkavat Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymästä sekä Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymästä. Oheisissa kuvissa opastekuvat autoilijoille sekä jalankulkijoille.

Liikennejärjestelyt Hermiankadulla

Hermiankadulla tänä vuonna tehtävät työt rajoittuvat välille Hervannan valtaväylä–Visiokatu. Hermiankadulla ja Atomipolulla tehdään johto- ja putkisiirtoja tulevan radan alta. Työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan useassa vaiheessa. Hermiankadun rakentamisen yhteydessä tehdään myös louhintatöitä. Johto- ja putkisiirtojen vuoksi on ajoittaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan alueella erikseen.

Töiden alkaessa Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun risteyksestä poistuu ensimmäisessä vaiheessa suojatie risteyksen eteläpuolelta, ja kiertoreitille liittymän pohjoispuolelle rakennetaan korvaava työnaikainen suojatie. Seuraavassa työvaiheessa myös Hermiankadun liittymästä siirtyy suojatie itään päin Hermiankadulle. Rakentamistöiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä molempiin suuntiin eri työvaiheissa vaihtuvin kaistajärjestelyin. Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun liittymään rakennetaan töiden edetessä myös väliaikainen kiertoliittymä. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan aina kadun toista puolta.
 

Liikennejärjestelyt Insinöörinkadulla

Insinöörinkadulla tehdään tänä vuonna töitä välillä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Kanjoninkadun risteysalueella työt painottuvat johtosiirtoihin, kadun rakennukseen ja radan pohjatöihin.  Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välisellä osuudella tehdään nykyisen kadun levitystä, johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä. Atomipolku-Teekkarinkatu-välillä tehdään vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja.

Töiden aikana Insinöörinkatu on osin suljettu läpiajoliikenteeltä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä. Pääsy kiinteistöihin sekä huoltoliikenne alueelle varmistetaan. Töiden edetessä katuosuuden pysäkkejä siirretään ensin Insinöörinkadun varrella ja myöhemmin Insinöörinkadulta Hervannan valtaväylälle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Kanjoninkadun pohjoispuolelle rakennetaan pyöräily- ja jalankulkuväylä huhtikuun aikana. Kanjoninkadulle tehdään kaistojen kavennuksia. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymässä sijaitseva suojatie siirretään etelämmäs Kanjoninkadulle, jolloin myös väistämisvelvollisuus on pyöräilijöillä. Töiden edetessä Insinöörinkadun itäpuolen bussipysäkki siirtyy. Rakennustöiden aikana varmistetaan kulku ja asiointi rakennusalueen lähikiinteistöihin sekä pelastusajoneuvojen liikenne alueella. Mikäli liittymiä kiinteistöihin joudutaan sulkemaan, ollaan niistä erikseen kiinteistöihin yhteydessä. Alueilla on opasteet liikennejärjestelyistä.
 

Yleisötilaisuus Hervannassa 11.4.2017

Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi järjestävät yleisötilaisuuden raitiotien rakentamisesta Hervannassa tiistaina 11.4. klo 17.30-19.30 elokuvateatteri Cinolassa, os. Lindforsinkatu 1-3. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ja aineistot ovat esillä klo 17 alkaen.

 

Lisätietoja:
Henna Puisto
projektisuunnittelija
p. 040 513 9397

 

 

Valokuvauspalvelu Markku Rintala

 

 

Jupal Sähkö Oy

 

Netmaa Oy