Etsi

Emergency banner

Johtaminen

Lokakuun johtamisaamussa haviteltiin tasapainoa maailmaan

Lokakuun johtamisaamun puhujina olivat presidentti Tarja Halonen, Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja, VTT Jaakko Kiander ja filosofi, toimittaja, FT Ville Lähde – ei sen enempää eikä vähempääkään.

Puhujat pohtivat, miten elää elämää tasa-arvoisemmin, turvallisemmin, yhteisöllisemmin ja kestävämmin. Mitkä ovat globalisaation lait ja haasteet yhteiskunnan valtarakenteiden näkökulmasta? Mitä muuttuvat roolit ja valta-asemat merkitsevät sukupuolten, perhe-elämän ja yksilön näkökulmista? Mitä sosiaalinen kestävyys kestävän kehityksen tavoitteiden osana merkitsee? Mitä valinta, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, kumppanuus ja solidaarisuus tarkoittavat arjen tekoina?
 

Presidentti Tarja Halonen puhui (YK:n) vuosituhattavoitteista ja niiden täyttymisestä hieman vastoin odotuksia – ts. asioista on päätettävä, sen jälkeen toteutumista on seurattava ja ohjattava, näin voidaan päästä tulokseen. Maailman suuria haasteita on äärimmäisen köyhyyden vähentäminen maailmasta, tässäkin yksi tärkeä tekijä on onnistua pitämään nimenomaan tytöt koulussa puberteettiin asti ja yli. 

Jaakko Kiander muistutti myös siitä, että väestönkasvu on köyhissä maissa edelleen hallitsematonta. Maailman painopiste on muutenkin muuttumassa, Kiina kasvamassa suurimmaksi ja Eurooppa ikääntyvä ja heikentyvä. Voidaan pohtia, ovatko hyvinvointivaltiot kriisissä. Kamppailua tullaan kuitenkin käymään resursseista ja tulonjaosta.

Ville Lähde muistutti luonnonvarojen liikakäytön jatkuvasta kiihtymisestä ympäristöheräämisestä huolimatta. Tällä tahdilla makea vesi ja viljelysala loppuu jo tällä vuosisadalla. Maailman ongelmia ei ratkaista ilman globaalia oikeudenmukaisuutta.

Johtamisaamussa oltiin isojen ja mullistavien asioiden äärellä mutta olo ei kuitenkaan jäänyt täysin toivottamaksi.

Linkki oheiskirjallisuuteen >>

 

 

Jupal Sähkö Oy