Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lokakuun johtamisaamussa 4.10. oli teemana taloustieteilijät kehässä – suunta tulevaan

Professori (emeritus) Vesa Kanniainen, Etlan toimitusjohtaja, dosentti KTT Aki Kangasharju sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja TTT Elina Pylkkänen käsittelivät megatrendien vaikutusta nykymenoon, tulevaisuuteen ja myöskin siihen, miten tähän on tultu.

Vesa Kanniaisen esityksessä, jonka otsikkona oli Megatrendien uudet suunnat, kun mikään maailmassa ei ole entisellään, pohdittiin globalisaatiota, Kiinan nousua, demokratian haasteita, EU:n politiikan epäonnistumista sekä ilmastonmuutosta. Kanniainen esitti, että Kiinan kyky tuottaa kustannustehokkaasti tuotteita aiheuttaa mahdottomuuden nostaa globaalissa kilpailussa hintoja. Tämä heijastuu inflaation melkein pysähtymisenä, jonka puuttumisen keskuspankit ovat ymmärtäneet väärin. Ne ovat löysänneet rahapolitiikkaa kiihdyttääkseen inflaatiota. Kanniaisen arvion mukaan tämä löysä rahapolitiikka tulee aiheuttamaan vielä kriisin. Globaali kilpailu on tuonut myös haasteita demokratialle, kun länsimaisten työntekijöiden ansiokehitys on pysähtynyt. Tästä aiheutuva vääryyden kokemuksen tunne on aiheuttanut USA:n kahtiajakautumisen ja mahdollistanut Donald Trumpin nousun valtaan tarjoamalla paluuta ”vanhoihin hyviin aikoihin”.

Aki Kangasharju käsitteli megatrendien vaikutusta Suomeen. Myös hän käsitteli talouden vaikutusta politiikkaan, joka ei kykene vastaamaan haasteisiin. Politiikka on menossa Kangasharjun mukaan väärään suuntaa. Suomen hallitus keskittyy virheellisesti maailman tasa-arvoisimmassa maassa tasa-arvon parantamiseen eikä todellisiin haasteisiin, kuten kestävyysvajeeseen. Viimeisen kymmenen vuoden Suomen talouden haasteissa on kärsinyt julkinen sektori velkaantumalla sekä yritykset (investointien vähyys) eikä kotitaloudet. Kangasharju toi myös esiin negatiivisten korkojen aiheuttaman ongelman eläkevarantojen tuotolle.   

Elina Pylkkäsen esityksessä käsiteltiin megatrendien aiheuttamia haasteita Suomen verojärjestelmälle. Hän toi myös esiin huolen veropolitiikan luisumisesta EU:lle, jossa hänen mielestään Suomi ehkä pyri vaikuttamaan riittävän valppaasti valmistelussa ja suuret jäsenmaat Saksan johdolla jyrää.

 

Oheiskirjallisuutta: