Etsi

Oriveden Yrittäjät

Oriveden Yrittäjät ry toimii paikkakunnalla toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä. Tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä.

Oriveden Yrittäjät ry on toiminut jo lähes 70 vuotta. Yhdistykseen kuuluu 215 jäsenyritystä. Aluejärjestö Pirkanmaan Yrittäjät ry on Suomen suurin aluejärjestö lähes 10.000 jäsenellään.

 

Paikallisyhdistyksen tehtävänä on

  • edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon tekemällä yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa
  • huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä
  • huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia
  • toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi