Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Tekijöiden pitsaillan yhteenvetoa

Kiitos kaikille Tekijöiden pitsailtaan osallistuneille!

Tässä vähän yhteenvetoa siitä, mitä puhuttiin. Vastuuhenkilöitä vielä uupuu, joten jos jokin aihe sinua kiinnostaa ja haluaisit sitä edistää Pälkäneen alueella, ota yhteyttä keneen tahansa yhdistyksen hallituksessa ja laitetaan yhdessä hihat heilumaan!

PÄLKÄNEEN YRITTÄJÄT RY JA LUOPIOISTEN YRITTÄJÄT RY – TEKIJÖIDEN PIZZAILTA 30.9.2020 AAPISKUKKO

Illan tavoite:

yhdistysten tavoitteenahan on yrittäjyyden edistäminen, yritysten elinvoiman kehittäminen sekä yrittäjäyhdistyksen yhteishengen kasvattaminen

tästä johdettiin illan tavoitteeksi yritysten ja yhdistysten yhteistyön syventäminen, Pälkäneen Yrittäjien toimintasuunnitelman virkistäminen sekä yrittäjäyhdistyksille mahdollisten, konkreettisten ideoiden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittäminen seudulle.

Kylänraitit:

Onkkaalantien ja Luopioisten Keskustien asia on edistymässä (ELY korjaa tiet ja kunta ottaa ne sitten hoitoonsa). Raittien suunnitteluryhmään nimettiin Yrittäjistä Noora Rosberg.

Toimitilat:

tieto tyhjistä tiloista yrityskäyttöön olisi hyvä saada samasta paikasta. Nyt tietoa satunnaisilla ”tietäjillä” ja kenties kunnalla.

Myös vuokrattavat asunnot ja tontit olisi hyvä löytyä keskitetysti yhdestä paikasta

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: Tyhjien liiketilojen infopörssi. Selvitellään mahdollisuuksia kunnan kanssa. Vastuuhenkilö:

Muita ideoita:

ehdotettiin kunnantoimiston muuttoa liiketilaksi mikäli esim etätyöt lisääntyy kunnalla ja tarve niin isoon tilaan vähenisi

Onkkaalaan toivottiin Kukkiatalon tyylistä etätyökeskusta – paikaksi sopisi Nuijantalo → kunnalla tällä hetkellä selvityksessä yrityskylä/etätyökeskus Harjutuuleen

Elinvoimatoimenpiteet:

yritykset voisivat hakiessaan työntekijää liittää hakuilmoitukseen infopaketin kunnan asuntotarjonnasta, tonteista sekä palveluista

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: valmis infopaketti Pälkäneestä, jonka yritys voi helposti lisätä työpaikkailmoitukseensa. Vastuuhenkilö:

vuokra-asunnoista pulaa, mikä saattaa olla este työn ottamisessa vastaan paikkakunnalta → vuokra-asuntoja kyllä löytyy, mutta vain ”hiljaisesta myynnistä” → yrityksen kannattaa auttaa tulevaa työntekijäänsä vuokrausasioissa

Yritysten markkinointi ja näkyvyys

yrityksiä voisi tuoda somekanavissa esiin videoiden muodossa ja kertoa heidän toiminnastaan. Myös Sydän-Hämeen Yrittäjien Facebook-sivuilla voisi olla infoa yrityksistä. Videoita voisi olla myös yritysten omilla sivuilla. Kunnan kanssa voisi tehdä enemmän yhteystyötä yritysten markkinoinnissa.

Pälkäneellä voisi olla oma Youtube-yrityskanava, josta löytyisi tietoa tonteista ym asioista → kunnalla on oma Youtube-kanava, jossa myös näitä asioita on esillä

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: muokataan Voi hyvin Pälkäneellä -videokanavasta Pälkäneen yritysten videokanava. Koordinoidaan kunnan kanssa lisää videointimahdollisuuksia. Vastuuhenkilö:

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: yritystarinoita ja -videoita Pälkäneen Yrittäjien somessa tai kotisivuilla. Vastuuhenkilö:

konkreettinen ajatus kaikille: hyvä yrittää -aloituksia Parasta Pälkäneellä -somekanaville

Pälkäneellä voisi olla oma Youtube-yrityskanava, josta löytyisi tietoa tonteista ym asioista → kunnalla on oma Youtube-kanava, jossa myös näitä asioita on esillä

Kouluyhteistyö

lukion kanssa voisi lisätä yhteistoimintaa yrittäjyyskasvatuksen puitteissa. Voisi kehittää lukiota yrittäjälukioksi, jossa olisi yrityskummeja sparraamassa, voisi miettiä mahdollisuutta saada yrittäjyyskasvatus apurahaa, pitää enemmän kontakteja kouluun, kehittää mentoritoimintaa, 4-h-kerhon kokemusta yrittäjyydestä voisi hyödyntää, koululla voisi olla yrittäjyyteen perehtynyt vastuuopettaja

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: tiivistetään yhteistyötä lukion kanssa. Lukiossa on yrittäjyyteen perehtynyt opettaja, jonka kanssa yrittäjyyskurssia tai muuta jatkuvaa yhteistyötä voidaan varmasti kehittää. Vastuuhenkilö:

Työpalvelu

yritysten kesken voisi kehittää työpalvelua

Tapahtumat

toivottiin asiantuntijaa puhumaan, miten yritykset voisivat koronan aikana selvitä vaikeasta tilanteesta

konkreettinen ajatus yrittäjäyhdistykselle: selvitetään kuka, mitä, missä ja miten. Vastuuhenkilö: