Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pirkkalan Yrittäjät

Vuosi 2021 on Pirkkalan yrittäjät ry:n 44. toimintavuosi. Yhdistys toimii paikallisena yritysten ja yrittäjien aatteellisena ja yrittäjäpoliittisena järjestönä. Yhdistys seuraa kiinteästi kotikuntansa yrittäjäpoliittisia asioita. Pirkkalan Yrittäjät keskittyvät vuonna 2021 jäsenistöltä saatujen toiveiden mukaisesti strategisiin toimintatavoitteisiiin, jotka ovat:

  • Vaikuttaminen
  • Vahvistaminen
  • Verkostot

Yhdistys

  • Edesauttaa toiminnallaan yritysmyönteisen ilmapiirin luomista
  • Vahvistaa yrittäjien välisen yhteistyön edistämistä ja sosiaalista kanssakäymistä
  • Jatkaa kuntayhteistyötä vaikuttamalla kunnan päättäjiin ja viranomaisiin
  • Järjestää koulutus- ja kehitystilaisuuksia sekä osallistuu yhrityskasvatukseen oppilaitoksissa
  • Ylläpitää aktiivista viestintää jäsenistölle

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu