Etsi

Pirkkalan Yrittäjät

Palapelil

Vuosi 2018 on Pirkkalan yrittäjät ry:n 42. toimintavuosi. Yhdistys toimii paikallisena yritysten ja yrittäjien aatteellisena ja yrittäjäpoliittisena järjestönä. Yhdistys seuraa kiinteästi kotikuntansa yrittäjäpoliittisia asioita, joista keskeisimmät on kirjattu Pirkkalan kunnan kanssa 9.maaliskuuta 2015 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen. Tämä sopimus on jatkoa aiempaan kaksivuotiseen yhteistyösopimukseen, joka allekirjoitettiin 20.8.2012. Sopimuksen on todettu edistävän kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä.