Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kuntayhteistyö

Sopimukseen perustuvaa yhteistyötä vuodesta 2012

Pirkkalan kunta ja Pirkkalan Yrittäjät ry. neuvottelivat ja solmivat yhteistyötä koskevan sopimuksen 20.8.2012.

sopimus

Tällä sopimuksella Pirkkalan kunta ja Pirkkalan Yrittäjät ry ilmaisevat yhteisen tahtonsa kehittää Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan Yrittäjien välistä yhteistyötä. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyttä Pirkkalassa ja turvata myönteinen yrittäjyyskehitys tulevaisuudessa. Sopimuksella tuetaan yritysten kilpailukykyä ja helpotetaan uusien yritysten perustamista. Sopimus vahvistaa Pirkkalan imagoa yritysmyönteisenä kuntana ja tukee Pirkkalan Yrittäjät ry:n roolia yrityselämän vaikuttajana. Yhteistyösopimus toteuttaa Pirkkalan kunnan
kuntastrategiaa ja elinkeinopoliittista ohjelmaa.

Sen mukaan Pirkkala luo yritystoiminnalle hyvän ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. Pirkkalan elinkeinopolitiikka perustuu joustavaan ja nopeaan, asiakaslähtöiseen toimintatapa an. Pirkkala ennakoi tulevaisuutta ja rakentaa tietoisesti vahvuuksiinsa pohjautuvia elinkeinotoiminnan keskittymiä. Pirkkala toimii aktiivisena verkostojen rakentajana, saattaen yhteen eri toimijat, rakentaen toinen toisiaan
vahvistavia menestyskeskittymiä. Yrittäjiä ja heidän edustajiaan tavataan säännöllisesti, kuunnellen yrityselämän näkemyksiä elinkeinopolitiikan
kehittämisestä.

Pirkkalan päätöksenteko yritysasioissa on selkeää ja hyvin toimivaa. Pirkkala huomioi hankintapolitiikassaan erikokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Pirkkala arvioi osana päätöksentekoaan niiden vaikutuksia yrityksiin ja yrittämiseen. Kunta määrittelee hankintapolitiikkaansa avoimesti esimerkiksi palvelutuotantostrategian laatimisen kautta

 

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu