Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toimintasuunnitelma 2021

PIRKKALAN YRITTÄJÄT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1.     Yleistä

Vuosi 2021 on Pirkkalan Yrittäjät ry:n 44. toimintavuosi. Yhdistys toimii paikallisena yritysten ja yrittäjien aatteellisena ja yrittäjäpoliittisena järjestönä. Yhdistys seuraa kiinteästi kotikuntansa yrityspoliittisia asioita. Pirkkalan Yrittäjä keskittyvät vuonna 2021 jäsenistöltä saatujen toiveiden mukaisesti strategisiin toimintatavoitteisiin, jotka ovat

  • Vaikuttaminen,
  • Vahvistaminen ja
  • Verkostot.

Yhdistys

  • Edesauttaa toiminnallaan yritysmyönteisen ilmapiirin luomista
  • Vahvistaa yrittäjien välisen yhteistyön edistämistä ja sosiaalista kanssakäymistä
  • Jatkaa kuntayhteistyötä vaikuttamalla kunnan päättäjiin ja viranomaisiin
  • Järjestää koulutus- ja kehitystilaisuuksia sekä osallistuu yrityskasvatukseen oppilaitoksissa
  • Ylläpitää aktiivista viestintää jäsenistölle
     

Pirkkalan yrittäjät ry
Hallitus

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu