Etsi

Yhteystiedot

Yhdistyisellä ei ole vakituista osoitetta eikä puhelinta, joten yhteydenpito yhdistykseen tapahtuu yhdistyksen hallitusjäsenten kautta kunkin kohdalla esitetyillä yhteystiedoilla. Yhdistyksen ääntä käyttää hallituksen puheenjohtaja.

Mauri Loukiala

Puheenjohtaja

Organisaatio

Pirkkalan Yrittäjät ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Kuntayhteistyö
Mauri Loukiala
040 - 7597789
mauri.loukiala@gmail.com

UkkoConsulting
Tapparatie 11 A
33960 PIRKKALA