Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Pirkkalan Yrittäjät ja lukiolaiset yhteistyöhön

Pirkkalan Yrittäjät ry. syventää yhteistyötään lukion kanssa siirtämällä vastuuta tiedonvälityksestään Pirkkalan yhteislukion opiskelijoille.Yrittäjät teki 9.3.2015 Pirkkalan kunnan kanssa yhteistyösopimuksen, jonka yhtenä osana on yhteistyö lukion kanssa.

Yrittäjäyhdistys haluaa syventää ja konkretisoida yhteistoimintaa opiskelijoiden suuntaan.

Ajatus yhdistää nuorten osaaminen ja lisääntyvän tiedonvälityksen tarve syntyi keskusteluissa lukion rehtorin, kunnan jäsenten ja yrittäjien oman hallituksen kesken.

LUKIOLAISET pääsevät jatkossa uutisoimaan yritysten erilaisista tilaisuuksista, kuten aamukahveista, syyskokouksesta sekä Vuoden yrittäjä -tapahtumasta.

Pirkkalan Yrittäjät toivoo saavansa nuorilta uusia ja tuoreita ideoita sekä näkökulmia, joita yrittäjät eivät itse ole tulleet ajatelleeksi.
– Monesti nuorilla on ideoita, ja yksi mahdollisuus hyödyntää niitä on ryhtyä yrittäjäksi ja hankkia näin työpaikka itselleen hyvän idean kanssa, toteaa Pirkkalan Yrittäjien puheenjohtaja Mauri Loukiala.

Yrittäjäjärjestö toimii yhdyshenkilönä nuorten ja yrittäjien välillä sekä avustaa heidän välisessään toiminnassa. Sen avulla opiskelijat saavat helpon mahdollisuuden tutustua yksittäisiin yrityksiin.

PIRKKALAN Yrittäjät toimii Suomen Yrittäjien toimintastrategian mukaisesti. Strategian kärkihankkeena on lisätä tiedottamista kaikin tavoin.

Loukialan mukaan yrittäjät pyrkivät vaikuttamaan ulospäin keskustelemalla päättäjien kanssa.

He tahtovat edistää myös yrittäjien välistä tiedonvaihtoa sekä välittää eduskunnalta ja kunnalta hankkimansa lainsäätäjien tiedot esimerkiksi uusista verotuksista ja hankkeista mahdollisimman nopeasti yrittäjien käyttöön.

Tällä kohtaa Pirkkalan yhteislukion äidinkielen ja kirjallisuuden soveltavan mediakurssin opiskelijat astuvat apuun ja kirjoittavat Pirkkalan yrittäjien tarvitsemia julkaisuja sanomalehtiin, Internet- sivuille sekä sosiaaliseen mediaan. Tätä varten lukiolaiset tekevät tarpeen mukaan haastatteluja sekä vierailevat yrityksissä ja niiden tilaisuuksissa.

NUORTEN kannalta projekti on mediakirjoittamisen lisäksi mahtava tilaisuus tutustua Pirkkalan Yrittäjät ry:n toimintaan sekä yksittäisiin yrityksiin ja yleensäkin yritystoimintaan ja saada näin eväitä mahdollisen oman yrityksen perustamiseen.

Henna Hara
Anni Konttinen
Pirkkalan yhteislukion
mediakurssi


Pirkkalan Yrittäjät ry löytyy osoitteesta www.pirkkalanyrittajat.fi ja Facebookista nimimerkillä pirkkalanyrittajat
(uutinen Pirkkalainen lehdessä 28.9.2016)

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu