Etsi

Emergency banner

Yrittäjyys

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville tietoverkkorikoksille. Tämä Helsingin seudun kauppakamarin ”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015” -selvitys painottuu yritysten tietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin. Nämä rikokset ovat nykyisin jääneet suurimmalta osalta piilorikollisuudeksi.


Yritykset tarvitsevat tietoa ja opastusta aiheesta kyetäkseen varautumaan siihen riittävällä tavalla.

Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua aiheesta yritysten kybertietoisuuden parantamiseksi.

Selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuuteen liittyvää selvitystoimintaa. Yli seitsemänsadan suomalaisyrityksen johto on antanut tähän selvitykseen luottamuksellisesti arvokkaita tietoja ja näkemyksiä yrityksiin kohdistuviin kyberuhkiin liittyvistä asioista.

Olemme kiitollisia yritysjohdon merkittävästä panoksesta sekä siitä luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet kauppakamarille antamalla tietoa selvityksen käyttöön.

Helsingissä

26.3.2015

Helsingin seudun kauppakamari
 

Lue laadittu selvitys: "Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015"

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu