Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Pirkkalan kesätyöseteli -projekti käynnistyy jälleen

Pirkkalan kunnan tuki kesätyönuoren palkkaavalle yritykselle tai yhdistykselle

Kesätyösetelit 2017

Kesätyöseteli on Pirkkalan kunnan maksama tuki Pirkkalassa toimivalle yritykselle tai yhdistykselle sen palkatessa tulevana kesänä vähintään neljän viikon pituiseen työsuhteeseen vuosina 1996–2001 syntyneen pirkkalaisen nuoren. Rahaa on varattu yhteensä 30 nuoren työllistämisen tukemiseen. Pirkkalan kunta haluaa kesätyösetelin avulla auttaa paikallisia nuoria hankkimaan työkokemusta oikeissa töissä sekä kannustaa paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin.

Kesätyösetelihakemuksen voi noutaa kunnan yhteispalvelupisteestä (Koulutie 1, avoinna arkisin 9-16), pääkirjastosta, nuorisotila Nastasta, yläasteelta ja lukiosta ajalla 22.2. - 30.6.2017.

Kesätyösetelin saa yhteispalvelupisteestä kesätyösetelihakemusta vastaan ajalla 22.2. - 30.6.2017. 

Lisätietoja antaa työllisyyspalveluiden toimistosihteeri Sari Ketonen, puh. 050 364 5065, sari.ketonen@pirkkala.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

Yleistä

1. Kesätyösetelimahdollisuus koskee pirkkalalaisia vuosina 1996–2001 syntyneitä nuoria.

2. Kesätyöseteli voidaan myöntää Pirkkalassa toimivalle yritykselle tai yhdistykselle. Se ei koske kotitalouksia.

3. Kunnan maksaman tuen määrä on 500 euroa/nuori ja sama nuori voi saada yhden kesätyösetelin. Sama yritys tai yhdistys voi työllistää kunnan kesätyösetelillä enintään kolme nuorta.

4. Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen.

Palkkaus ja työaika

1. Työnantajan on tehtävä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus ja työsuhteen kesto on oltava vähintään neljä viikkoa. Työsopimuslain mukaan työantajan tulee noudattaa nuoren työllistämisessä ja palkkaamisessa TES:n määräyksiä ja kyseisellä alalla käytössä olevan sopimuksen mukaista vähimmäistyöaikaa ja -palkkausta. Palkan maksava työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista.

2. Nuoren päivittäinen työaika on oltava vähintään kuusi tuntia.

3. Nuoren työsuhteen tulee olla voimassa 2.5.–31.8.2017 välisenä aikana.

Hakumenettely

1. Kesätyösetelistä ilmoitetaan kunnan Internet-sivuilla ja Pirkkalainen-lehdessä. Nuoria varten kesätyösetelihakemuksia löytyy kunnan yhteispalvelupisteestä, yläasteelta, lukiosta, pääkirjastosta ja nuorisotila Nastasta. Yrittäjille on tiedotettu asiasta Pirkkalan Yrittäjät ry:n aamukahveilla ravintola Myllyssä.

2. Kesätyösetelihakemuksia nuoria varten on saatavilla 22.2.– 30.6.2017 em. paikoissa. Sen voi myös tulostaa kunnan Internet-sivuilta.

3. Nuori etsii itselleen kesätyön ja pyytää samalla työnantajaa kanssaan täyttämään tarvittavat tiedot kesätyösetelihakemukseen. Nuori palauttaa ohjeiden mukaan täytetyn hakemuksen kunnan yhteispalvelupisteeseen os. Koulutie 1 em. hakuajan puitteissa.

4. Palauttamaansa kesätyösetelihakemusta vastaan nuori saa varsinaisen kesätyösetelin, joka toimitetaan työnantajalle. HUOM! Kesätyösetelit 30 kpl myönnetään hakujärjestyksessä.

5. Kesätyön jälkeen viim. 30.9.2017 mennessä työnantaja anoo kunnalta myönnetyn 500 euron tuen työllistämiskorvaushakemuksella, johon liitetään nuoren saama kesätyöseteli, jäljennös työsopimuksesta ja selvitys maksetusta palkasta. Työantaja saa kunnasta henkilökohtaisen ohjeistuksen työllistämiskorvauksen palautukseen liittyen.

6. Kunta maksaa työnantajan ilmoittamalle pankkitilille työllistämiskorvauksen viim. 31.10.2017.

Paikallinen yritys tai yhdistys voi ilmoittaa oman kesätyöpaikkansa avoimeksi kunnan Internet-sivuilla. Tiedot niistä toimitetaan toimistosihteeri Sari Ketoselle. Ilmoitetut kesätyöpaikat julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Kesätyösetelihakemusten osalta lisätietoja antaa työllisyyspalveluiden päälikkö Kimmo Kivinen sekä maksatuksen osalta toimisto- ja koulutusvastaava Sari Ketonen.

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu