Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pormestariehdokkaat suopeita yrittäjyydelle vaalitentissä

Pirkkalan Yrittäjät ry järjesti Pirkkalan viidelle pormestariehdokkaalle paneelikeskustelun viime perjantaina Partola-keskuksen Studio Partolassa.

ehdokkaat

PIRKKALAN pormestariehdokkaat Marko Jarva, Riitta Kuismanen, Armi Kärki, Arja Rinneaho ja Janika Lanne olivat perjantaina yrittäjien vaalitentissä Partolassa

Pirkkalan Yrittäjät ry:n puheenjohtajan Mauri Loukialan avaamassa tilaisuudessa pormestariehdokkaat esiintyivät ensimmäistä kertaa yhdessä. Heitä puhutettiin yrittäjien Kari Silenin johdolla omasta pormestarivaaliohjelmasta sekä Pirkkalan tulevaisuuden elinkeinopolitiikasta ja erityisesti kunnan ja paikallisten pk-yritysten yhteistoiminnasta. 

Paneelin alustajiksi Pirkkalan yrittäjät olivat kutsuneet Pirkanmaan yrittäjät ry:n toimitusjohtajan Pasi Mäkisen ja Pirkkalan väistyvän pormestarin Helena Rissasen. Mäkinen esitteli yrittäjien toivomuksia elinvoimaisesta kuntayhteistyöstä, ja Rissanen kertoi, miten kunnan nykyinen elinkeinostrategia palvelee yritystoimintaa.

Pormestariehdokkaat Marko Jarva (Kok), Riitta Kuismanen (Kd), Armi Kärki (Ps), Arja Rinneaho (Vihreät) ja Janika Lanne (Sdp) pysyivät melko samoilla linjoilla monissa mielipiteissään ja vastauksissaan yrittäjien kysymyksiin. Vahva yhteinen näkemys vallitsi mm. Pirkkalan pysymisestä itsenäisenä kuntana, lentokentän alueen ja liikenneyhteyksien kehittämisestä, nuorten työttömien työllistämisestä ja yhteistyön tekemisestä naapurikuntien kanssa.

Pormestariehdokkaat pantiin pohtimaan useita kunnan hyvinvoinnin kysymyksiä, kuten pormestarin johtamisstrategiaa, Pirkkalan taloudellisia menestystekijöitä, työllistämistä, nuorten syrjäytymistä sekä sote-ratkaisun jälkeisiä lähipalveluita ja kunnallishallintoa.

Erityisesti uudistuneesta hankintalaista haluttiin kommenttikierros: suosisiko tuleva pormestari hankintalain rajoissa paikallisia pk-yrityksiä? Marko Jarva korosti kunnan tehtävää luoda yrittäjille hyvä toimintaympäristö mutta ei lähtisi puuttumaan kilpailuun vaan kannustaisi paikallisia osallistumaan siihen. Janika Lanteen mielestä kokonaistaloudellisuus ratkaisee ja tärkeintä olisi kierrättää rahaa Suomessa laatu ja työllistävyys edellä. Arja Rinneahon mukaan kilpailutusrajan nosto 60 000 euroon tarjoaa mahdollisuuksia käyttää paikallisia yrityksiä esim. ruokapalvelutuotannossa. Armi Kärjen mielestä kunnan ja yrittäjien olisi kokoonnuttava miettimään, miten lain rajoissa kehitetään yhteistoimintaa, ja hän muistutti laadun olevan hintaa tärkeämpi. Riitta Kuismanen näki Lanteen tavoin, että kokonaistaloudellisuutta olisi katsottava ohi hinnan eikä kunnan ja yritysten tulisi kilpailla keskenään vaan hakea synergiaetuja erikoistumisella ja yhteishankinnoilla.

Ehdokkaiden mielestä Pirkkalan vahvuudet ja menestystekijät ovat maapolitiikka, koko ja sijainti, yhteistyö ja hyvin suunniteltu talouspohja. Lentokentän alueen elvyttäminen nähdään tärkeäksi menestystekijäksi. Mahdollisuuksina ehdokkaat pitävät hyviä liikenneyhteyksiä, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä.

Uhkatekijöiksi ja heikkouksiksi pormestariehdokkaat mainitsivat yrittäjien kannalta kansainväliset suuryritykset, byrokratian, soten, itseriittoisuuden ja työttömyyden.

Keskustelunaiheeksi nousi myös kysymys nuorten syrjäytymisestä. Janika Lanne ja Arja Rinneaho mainitsivat Matti Näsin yrityksen Näsimentor Oy:n tekevän jo menestyksekästä työtä asian hyväksi perehtymällä nuorten hyvinvointiin. Armi Kärki muistutti nuorisovaltuuston tärkeydestä ja nuorien mukaan saamisesta, Riitta Kulmanen korosti oppisopimuksen ja koulutuksen tärkeyttä Marko Jarvan nostaessa motivaation tärkeimmäksi tekijäksi osapuolten välillä.

Vaikka sote-uudistuksen käytännön vaikutuksia tulevaisuuteen pidettiin vielä melko tuntemattomina, pormestariehdokkaat näkivät sen mahdollisuudeksi vapauttaa kunnan resursseja muihin palveluihin. Kaiken kaikkiaan Pirkkalan asiat ja tulevaisuus nähtiin myönteisessä valossa. Ehdokkaat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että kunnan yhteistyö yrittäjien sekä myös kolmannen sektorin kanssa on Pirkkalan hyvinvoinnin ja menestyksen perusta.

Amanda Vanhatalo
Ulrika Kervinen

 

Kirjoittajat ovat
Pirkkalan yhteislukion
mediakurssin oppilaita

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu