Etsi

Järjestö

Vuoden yrittäjä 2018 Pirkkalassa

Pirkkala: Vuoden Yrittäjä 2018

Arvoisa yleisö!

Aivan pian selviää Pirkkalan yrittäjien Vuoden 2018 yritys. Poikkeuksellisesti tänä vuonna tittelin on saamassa yrityksen Pirkkalassa toimiva paikallinen yksikkö.

Yritykselle tärkeitä arvoja ovat muun muassa joustavuus, rentous sekä ihmisläheisyys. Nämä arvot näkyvät yrityksen toiminnassa lämpöisinä ja tuttavallisina asiakassuhteina, jotka kestävät pitkään. Yleisenä periaatteena yrityksellä on, että jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä. Oli asiakkaan pulma kuinka pieni tahansa, se on henkilökunnalle tärkeä ja merkityksellinen

Palkittava yritys on perustettu Pirkkalaan jo 14 vuotta sitten vuonna 2004 vain neljän työntekijän voimin. Kilpailijoita on tällä alalla ollut Pirkkalassa useita, mutta tämä yritys on pysynyt koko tämän ajan paikoillaan. Jo alusta lähtien yritys on päättänyt lähteä liikkeelle maratoonarin asenteella: valmiina ahkeraan, pitkäjänteiseen työskentelyyn joka onkin tuottanut vankkaa tulosta monien vuosien aikana.

Tämän yrityksen vahvuuksia ovat kotimaisuus ja paikallisuus. Myös yhteistyötä ja verkostoitumista pidetään arvossa. Tämä näkyy markkinointitempauksina, yhteistyönä erilaisissa yrittäjätapahtumissa sekä matalan kynnyksen tavoitettavuutena asiakkaille. Yritys ottaa nuoret huomioon tarjoamalla kesätyöpaikkoja. Jokaisessa toimipisteessä on joka kesä vähintään yksi kesäharjoittelija. Tämä puolestaan edistää nuorten työllistymistä opintojen ohessa, sillä työsuhteita on jatkettu myös harjoittelukesien jälkeen.

Yrityksen toiminnassa tärkeässä roolissa on sen toimintaa käsittelevässä laissakin mainittu säästäminen ja sen edistäminen. Yrityksellä ei ole tarvetta tehdä varsinaista voittoa omistajille toisin kuin joillakin toisilla saman alan yrityksillä. Tervettä yrittäjäjärkeä on kyllä: tuottoa tehtäessä ja toimintaa kehitettäessä pyritään aina suuntaamaan katse tulevaisuuteen, jotta saavutettu hyvä tietotaito ja vakaa kehitys pysyvät yllä tulevaisuudessakin.

Yritys on erottunut kilpailijoistaan juuri tällaisen tilanteenlukutaidon ansiosta. Kilpailijoiden karsiessa konttoreitaan ja viedessä palveluitaan erilaiseen suuntaan yritys täyttää jäljelle jääneen tyhjiön ja antaa kuluttajille vaihtoehtoja valita, millaista palvelua juuri he tarvitsevat. Asiakkaina on ollut sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Palkinnon saajan kanssa yhteistyötä ovat tehneet jo vuosia esimerkiksi yrittäjät Harri Anttila, Arctic Finland House Ltd Oy, ja Anssi Ullven, Uk-kiinteistöt Oy. He pitävät saamiaan palveluja yrittäjän kannalta toimivina ja helppokäyttöisinä. Lisäksi he ovat kiittäneet yrityksen tarjoamia henkilökohtaisia palveluja ja niiden käytännöllisyyttä.

Miten yrityksen työntekijä kuvailee keskivertotyöpäivää? Yhtenäistä vastausta ei taidakaan olla, sillä hänen mukaansa kaikki päivät ovat erilaisia eikä keskivertoasiakkaita tässä yrityksessä ole laisinkaan. Tässä nähdään jälleen jo aiemmin mainittu asiakaslähtöinen asenne, jossa asiakkaiden henkilökohtainen ja mahdollisimman hyvin tarpeita vastaava palvelu on ykkösasia.

Pehmeät, inhimilliset arvot eivät kuitenkaan jää pelkästään asiakassuhteisiin. Myös yrityksen sisällä pidetään yhteistä jaksamista yllä. Työntekijöiden hyvinvointi otetaan huomioon työaikoja suunniteltaessa ja työilmapiiriä yritetään pitää mahdollisimman rentona. Tästä kertoo jopa taukotilan seinälle nostettu ajatus: “Hyvä esimies saa alaisensa innostumaan ja innostunutta ihmistä
ei tarvitse olla koko ajan valvomassa, vaan se tekee hulluna töitä ihan omasta tahdostaan. Tyytyväinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara.”

Näiden perustelujen saattelemana on aika todeta: Pirkkalan yrittäjien Vuoden yritys 2018 on Aito Säästöpankin Pirkkalan konttori, edustajanaan pankinjohtaja Marko Lepaus.

Onneksi olkoon!

Katri Kantola ja Iina Malen
Pirkkalan yhteislukion mediakurssi

Näsimentor

OP

Radikaal Group

Rengas Center

Finanssi

Sunet

Tuki

Yrityshaku

Facebook

Liity

Suomen Yrittäjät

neuvontapalvelu