Etsi

Viljakkalan Yrittäjät


Viljakkalan Yrittäjät ry on Pirkanmaan nuorimpia yrittäjäyhdistyksiä - ikää on parikymmentä vuotta.

Jäsenmäärän kasvu on kuitenkin ollut viimeisten viiden vuoden aikana Pirkanmaan ripeintä. Monena vuotena olemme olleet jäsenhankinnassa ykkösiä koko maakunnassa. Vuonna 2010 jäsenyrityksiä on jo 61. Tämä tarkoittaa, että järjestäytymisprosenttimme on yli 30.

Yhdistyksen toiminta on tällä hetkellä erityisen aktiivista. Yrittäjille järjestetään jatkuvasti kyselyiden pohjalta toteutettua koulutusta, konsertti- ja teatterimatkoja sekä vaihtelevissa paikoissa eri kokouksia ja tilaisuuksia. Yrittäjien perheet huomioidaan niin ikään tapahtumissa.

Liikuntaakaan ei ole unohdettu: on järjestetty kokousten yhteydessä mahdollisuus keilaamiseen, patikkaretkiä Seitsemisiin jne. Myös Viljakkalan kuntosali on kaikkien käytössä pientä korvausta vastaan.

Viljakkalan lähes 200 yrityksestä löytyy toimialoja lähes laidasta laitaan. Moni yritys on pienuudestaan huolimatta merkittävä toimija alallaan Suomessa tai muutoin erittäin merkittäviä tuotteita tai palveluita tuottava yksikkö.

Viljakkala

Viljakkalan kunta perustettiin 1874 ja se liitettiin Ylöjärven kaupunkiin vuoden 2007 alussa. Viljakkalan kunta tunnettiin Pirkanmaan kultakuntana, mikä johtuu Haverin kultakaivoksesta. Alueen yritykset ovat kaikki pieniä - ne työllistävät alle 20 henkilöä. Viljakkalan yrittäjäyhdistys jatkaa kuntaliitoksesta huolimatta omana itsenäisenä yksikkönään Ylöjärven kaupunginosayhdistyksenä.

Väestönkasvu on Viljakkalassa jatkunut tasaisesti jo vuosien ajan. Vuoden 2006 lopussa väkeä oli jo 2.168 henkeä. Vuoden kasvuprosentti 4,23 oli kolmanneksi suurinta koko maassa! Kasvu johtuu mm. Tampereen läheisyydestä, hyvin järjestetyistä palveluista sekä hyvästä ja edullisesta omakotitonttitarjonnasta.

Kopiointioikeus: Viljakkalan Yrittäjät ry | Ohjauspaneeli