Etsi

Emergency banner

Virtain Yrittäjät

 

Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista  asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä.

Järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia.

Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.

Yhdistää yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi.

Suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät.