Etsi

Emergency banner

Uutta Virtaa Virroille -hanke

Uutta Virtaa Virroille -hanke

Hankkeen hallinnoija: Virtain Yrittäjät ry

Yhteistyössä Virtain kaupunki

AIKATAULU

1.4.2016-31.7.2017

HANKKEEN TAVOITTEET

 • edistää yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksia
 • parantaa alueen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta yrityspaikkakuntana
 • kehittää yhdessä eri toimijoiden mm. Virtain kaupungin kanssa toimenpiteitä, joilla edistetään yritysten sijoittumista Virroille ja jo Virroilla toimivien yritysten kasvuhalukkuutta
 • rakennetaan yritystoimintaa ja yrittäjäksi ryhtymistä tukeva yhteistoimintaverkosto
 • edesauttaa paikkakunnan oppilaitoksista valmistuvien oppilaiden jäämistä paikkakunnalle joko ryhtymällä yrittäjiksi tai sijoittumalla työntekijöiksi alueen yrityksiin
 • hankkeen avulla Virtain yrittäjät edistävät tavoitetaan olla Suomen yrittäjäystävällisin paikkakunta 2020

TAUSTAA HANKKEELLE

 • Virroilla oli rekisteröityneitä yrityksiä 558 kappaletta vuonna 2013. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli  217 miljoonaa euroa. Vuosina 2005–2013 aloitti yhteensä 32 yritystä ja lopetti 26 yritystä, eli yritysten nettolukumäärä kasvoi vain kuudella yrityksellä. Elinkeinoista yksityisten ja julkisten palvelujen osuus on n. 56 %, teollisuus- ja rakennustoiminnan 29 % ja maa- ja metsätalouden 12 % sekä muiden toimialojen 3 %. Työpaikkaomavaraisuus Virroilla on korkea, 93 %.
 • Virroilla on asukkaita tällä hetkellä noin 7000. Asukasluku on vähentynyt vuosittain, ja vuonna 2014 asukaskasluku väheni 1,7 %. Väestön huoltosuhde vuonna 2013 oli 77,3 %. ( Väestöllinen huoltosuhde ilmoitetaan ei-työikäisten ja työikäisten määrien suhteena: kuinka monta ei-työikäistä kansalaista on kutakin työikäistä kohti ).
 • Virtain yrittäjät ja Virtain kaupunki ovat antaneet palvelulupauksen, ”Virrat on Suomen yrittäjämyönteisin kunta 2020.” Myös Virtain kaupungin strategian painopisteenä on yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen paikkakunnalla.
 • Uusien yritysten houkutteleminen paikkakunnalle on tärkeää, mutta haasteellista. Painopisteenä on huolehtia olemassa olevista yrityksistä ja niiden toimintaedellytyksistä, sekä yritysten mahdollisuuksista  kehittää ja laajentaa toimintaansa.
 • Väestön ikääntyessä, myös yritysten omistajanvaihdokset ovat ajankohtaisia. Haasteena Virroilla, niin kuin useilla muillakin paikkakunnilla, on jatkajien löytyminen, etenkin pk-yrityksiin.

    

     Projektipäällikkö

     Sanna Lahdensalo-Mäki

     p. 044-425 4329