Etsi

Yrittäjien KIILA-kuntoutus

Yrittäjien KIILA-kuntoutus

Aika

17.2.2020 | 9:00

Paikka

Kruunupuisto, Punkaharju
Hyvinvointi

Onko sinulla sairaus, vika tai vamma, joka on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen?
Nyt sinulla on mahdollisuus hakea yrittäjien omaan KIILA-kuntoutukseen, joka toteutetaan Kruunupuistossa Punkaharjulla.

Kuntoutus on täysin maksutonta kuntoutukseen valituille ja lisäksi siitä maksetaan Kelan kuntoutusrahaa.

 

KENELLE

Kurssi on tarkoitettu alle 67-vuotiaille Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n jäsenille, joilla on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

 

Kuntoutustarvetta arvioitaessa huomioidaan henkilön:

  • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
  • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
  • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
  • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
  • työtehtäviä tai -järjestelyjä koskevat muutokset
  • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
  • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät

 

KURSSIN RAKENNE

17.2.-30.3. 2020                  Tilannearvio: Palveluntuottajan käyntikerta (voi olla myös Skype/ puhelu)

17.2.-30.3.2020                   Tilannearvio: Avopäivä Kruunupuistossa

31.3.-3.4.2020                     1. ryhmäjakso, 4 pvää (ti-pe)

14.4.2020-22.1.2021          1-3 yksilöllistä käyntikertaa, kk:t voi sijoittua jaksojen yhteyteen (voi olla myös Skype/ puhelu)

9.-11.6.2020                         2. ryhmäjakso, 3pvää (ti-to)

29.9.-1.10.2020                    3. ryhmäjakso, 3pvää (ti-to)

26.-28.1.2021                       4. ryhmäjakso, 3pvää (ti-to)

29.1.-5.3.2021                      Päätösosa, käyntikerta Kruunupuistossa (voi olla myös Skype/ puhelu)

 

NÄIN HAET KIILA-KUNTOUTUKSEEN

  • Hakeudu työterveyshuoltoon tai terveydenhuoltoon lääkärille, joka arvioi kuntoutuksen soveltuvuuden, kuntoutustarpeet sekä kirjoittaa B-lausunnon
  • Hae KIILA-kuntoutusta lomakkeella (KU 101) perusteluineen. Liitä mukaan lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta. Lomakkeet löytyvät Kelan sivuilta www.kela.fi/lomakkeet
  • Kirjaa kurssinumero 78549 hakemukseen
Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan viimeistään 17.1.2020. Mieluummin mahdollisimman pian!
Osoite hakemukselle:
Kela
PL 70
70056 Kela

Kela tekee kuntoutus­päätöksen, mikäli hakija täyttää Kiila-kuntoutuksen kriteerit. Kurs­sipaikat (8) täytetään hakemusjärjestyksessä. Päätös kuntoutuksen myöntämisestä tulee asiakkaalle ja Kruunupuistoon, josta lähe­tetään kutsukirje ja ollaan yhteyksissä tilannearvion ajankohtien sopimiseksi.

 

Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusraha lasketaan kuten sairauspäivärahan määrä.

Ammatillisen kuntoutuksen (kuten  Kiila) ajalta maksettava kuntoutusraha on sairauspäivärahaa suurempi. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha on päivää kohti 75 % vuosityötulojen kolmassadasosasta tai vähintään 24,02 euroa arkipäivältä.

Yrittäjillä kuntoutusraha lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulojen mukaan. Jos yrittäjällä ei ole vakuutusta, kuntoutusraha määräytyy hänen vuositulojensa mukaan (eli niiden ansiotulojen mukaan, jotka yrittäjä on ilmoittanut verottajalle). Jos sinulla ei ole työtuloja, kuntoutusrahasi on vähintään 24,02 euroa arkipäivältä. Vähimmäismäärään eivät vaikuta puolison tulot tai muut omat tulot kuin työtulot.

 

Lisätietoja
 
Tuovi Riikilä
Palvelupäällikkö
050 354 5825