Etsi

Kauppaprosessi

Yrityskauppaprosessi voi olla monivaiheinen ja pitkäkin. Kaikki riippuu yrityksen monimutkaisuudesta kauppakohteena sekä liiketoiminnan koosta. Jos kauppaan sisältyy paljon käyttö- ja vaihto-omaisuutta, erilaisia sopimuksia ja paljon työntekijöitä, myyntiprosessi vaatii paljon työtä. Ajan tasalla oleva yrityskirja nopeuttaa tätä prosessia huomattavasti.

Toinen ääripää ovat pienet 1–4 työntekijää käsittävät palvelualan yritykset, joiden myynti liiketoimintakaupalla voi syntyä hyvin muutamassa tunnissa konsulttien avulla. Tämäkin edellyttää sitä, että yrityskirja on ajan tasalla ja toiminta kaikin puolin läpinäkyvää ostajallekin.

Osapuolet pöydän ympärillä

Ihanteellisessa neuvottelutilanteessa paikalla on osaava tilimies, juristi sekä kaupan molemmat osapuolet. Yhtiön tilintarkastaja on erinomainen avustaja, olet sitten myymässä tai ostamassa. Kauppaneuvottelujen sujuminen edellyttää osapuolilta suuren keskinäisen luottamuksen sekä asiaan tutustumisen ennen kaupantekohetkeä.

Suuremmatkin yrityskokonaisuudet saavat tukea

Kun yrityksen työntekijöiden määrä nousee ja yrityksen arvo kasvaa, tulee varautua yrityskauppaprosessin pidemmän kaavan mukaan. Näissä tapauksissa yrityksen Yrityskirjan sisällön suunnittelussa kannattaa lähtökohtana miettiä Due Diligence -prosessin vaatimuksia. Kun tähän vaativaan prosessiin on valmistauduttu jo etukäteen, niin yritys pärjää prosessin muissakin vaiheissa hyvin, yritys tulee ”tutuksi” omistajillekin. Yrityksen omat resurssit harvoin riittävät dd-prosessin vaatimien tehtävien toteuttamiseen, joten omat resurssit kannattaa tarkastaa ajoissa ja varautua ostopalvelujen käyttöön.

Ota meihin yhteyttä, kun olet lähdössä yrityskaupoille, niin laaditaan hyvä suunnitelma koko prosessin toteuttamiseksi.