Etsi

Myymässä?

Yrityksesi myynti käynnistyy, kun otat meihin yhteyttä ja sovimme tapaamisen.

Vaihtoehtoisesti, jos sinulla on kiire ja haluat yrityksesi myyntiin nopeasti, täytä myynti-ilmoituksen tietolomake tämän linkin kautta, niin työstämme sinulle myynti-ilmoituksen monelle eri kauppa-alustalle. Lisää tästä palvelusta täällä >>

Tutustuminen ja myyntiprosessiin valmistelevat toimet

1. Ensin tutustumme yhdessä yritykseesi, myytävään kohteeseen ja mietimme mitkä asiat kiinnostavat ostajia ja korostetaan näitä ominaisuuksia esitemateriaalin sisällössä.

2. Keskustelemme yrityksen arvosta ja arvioimme sitä yhdessä. Yrityksen arvo tiedetään tarkasti vasta, kun se myydään. Sitä ennen arvon määritys on arvio, jota varten on olemassa laskentakaavoja. Arvion tekeminen vaatii myös tietoa toimialasta ja markkinatilanteesta kaupan teon hetkellä.

3. Keskustelemme onko kaupan kohteena yhtiön koko osakekanta, osa siitä vai pelkästään liiketoiminta. Tässä vaiheessa pohditaan myös muiden yritysjärjestelyjen tarvetta ennen kauppaa. Onko tarvetta järjestellä omaisuuseriä ennen varsinaista kauppaa?

Esittelymateriaalin työstö

Yrityksestä tulee tehdä esittelymateriaalia, jonka avulla herätetään ostajien mielenkiinto kaupan kohteeseen. Materiaalin tulee olla sellaista, että ostajan on helppo ryhtyä miettimään kaupan jälkeistä tilannetta, kun liiketoiminta siirtyy osaksi hänen omaa liiketoimintaa. Materiaalin tulee ruokkia ideoita mahdollisimman hyvin, parhaimmillaan tieto lisää mielenkiintoa ja voi jopa koukuttaa ostajan. Kun myyntimateriaali on valmis, laajenee yleensä mielikuva mahdollisista erilaisista ostajaehdokkaista.

Myyntiprosessi valmistelevien toimien jälkeen

Myyntiprosessissa hyödynnämme moderneja yrityskaupan alustoja sekä yrittäjäjärjestön verkostoa ja laadimme yhdessä listan ostajaehdokkaista. Viemme alustoille yhdessä laaditun myyntimateriaalin ja muut tarvittavat tiedot. Alustojen kautta saamme tiedon kiinnostuneista ostajaehdokkaista, minkä lisäksi kontaktoimme ostajaehdokkaita myös omatoimisesti.

Pienen sulatteluajan jälkeen kontaktoimme ostajia uudelleen ja sovimme tapaamisen, jossa esitellään yritystä tarkemmin. Tarkoitus on edetä nopeasti tarjouspyyntövaiheeseen ja tarjousten vastaanottamiseen. Tästä edelleen kahden välisiin neuvotteluihin valitun kumppanin kanssa muiden jäädessä odottamaan mahdollista myöhempää vuoroa. Prosessin edelleen mennessä eteenpäin osapuolien sitoutuminen kasvaa ja lopulta edetään DD-prosessiin, jonka aikana tutkitaan kaupankohde perin pohjin. Ostaja haluaa aina varmistua siitä, että yllätyksiä ei synny kaupan jälkeen. Kun tämän vaiheen yli on päästy kunnialla, niin muotoillaan kauppakirjat kuntoon ja sovitaan kaupan teon ajasta ja paikasta. Yleensä sovitaan vielä johtamisen siirtämisestä tuetusti uuden omistajan organisaatiolle. Yrityskauppaprosessi päättyy siihen, kun uusi omistaja johtaa yritystä omin voimin ja liiketoiminnan jatkuvuus on varmistettu.

Autamme Jatkis-hankkeessa myyjää sopimuksen mukaan käynnistymisestä aina yrityskaupan viimeistelyyn saakka. Pääpaino meidän työssämme on kauppaan liittyvät valmistelut ja prosessin aikana vastaan tulevien asioiden ratkaisu. Myyntiprosessissa tarvitaan juristia ja yrityksen omia resursseja niin tuotannosta, kuin taloushallinnosta. Joskus ennen varsinaista prosessia on kannattavaa toteuttaa myös kehitystoimia, joita varten Jatkis-hankkeeseen osallistuvilta sidosryhmiltä voi löytyä hyviä työkaluja. Mitä paremmin yrityskauppaa valmistelee, sitä pienemmäksi työmäärä ja kaupankäyntikulut jää. Yrityskauppaprosessi voi joskus olla hyvinkin yksinkertainen ja nopea, mutta varsinkin koko luokan kasvaessa monivaiheinen. Matkan varrella tulee vastaan monia asioita, joihin joutuu reagoimaan nopeasti, esimerkiksi missä vaiheessa vastapuoli on saatava sitoutumaan vahvasti prosessiin. Kaupan teon kuluja syntyy myös, niistäkin tulee prosessin aikana sopia tapauskohtaisesti matkan varrella, varsinkin jos dd-prosessi teetetään kolmannella osapuolella tai kenen kustannuksella teetetään kauppakirjat. Nämä ovat muutamia esimerkkejä mahdollisista eteen tulevista asioista.

Varaa aika keskusteluun, niin pohditaan yhdessä, mitä yrityskauppa sinun kohdallasi merkitsee ja mitä sen toteuttaminen vaatii. Tutustu myös kohtaan yritystä ostamassa. On hyödyllistä tietää, mitä yritystä ostavan puolella kauppaprosessista ajatellaan.