Etsi

Omistajanvaihdokset

Mistä jatkaja puusepän yritykselle?

Puusepänalan yritys on usein voimakkaasti henkilöitynyt ja siksi haastava myydä. Yrityskauppaa kannattaakin ryhtyä valmistelemaan jo hyvissä ajoin. Asiantuntijat näkevät, että valtakunnallinen mestari-kisälli-ohjelma voisi vauhdittaa alan yrityskauppoja.

Vain harva puusepän alan mikroyritys siirtyy jatkajalle yrityskaupan myötä, arvioivat Yrittäjäjärjestön asiantuntijat. Tavallisempaa on, että yrittäjän eläköityessä yrityksen toiminta ajetaan alas. Puumies-lehti lähestyi kymmentä Yrittäjäjärjestön yrityskauppa-asiantuntijaa eri puolilta maata. Heistä kaksi kertoi omalla toimialueellaan yrityskaupan joko toteutuneen hiljattain tai olevan parhaillaan vireillä.

Täsmällistä tietoa omistajavaihdoksista ei ole, sillä yrityskauppoja ei virallisesti tilastoida kokonaisuutena. Verottajalla, Finnveralla ja Tilastokeskuksella, sekä joillain rahoituslaitoksilla on omia tilastojaan, mutta keskitettyä, kaiken kattavaa, valtakunnallista tilastoa ei ole. Asiantuntijat pitävät tilaston puutetta haasteena.

– Me saamme tiedon lopettavista yrityksistä sitä kautta, että yrittäjä pyytää poistamaan sähköpostinsa postituslistalta. Omistajaa vaihtaneista yrityksistä emme saa ilmoitusta, Puuteollisuusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Janne Liias kertoo.

– Yrityskauppoja arvellaan Suomessa tapahtuvan vuosittain noin 2000 kappaletta. Tämä tieto esiintyy Omistajanvaihdosfoorumin sivuilla ja sitä pidetään toistaiseksi käypänä lukuna. Toimialoittain lukua ei pysty paloittelemaan, omistajanvaihdosten projektipäällikkö Tarmo Soronen Etelä-Karjalan Yrittäjistä kertoo.

On monia syitä, miksei yritys vaihda omistajaa, eikä suurta osaa yrityksistä koskaan tarjota myyntiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti eteläpohjalaisten puualan yritysten tulevaisuudennäkymiä vuonna 2011. Kyselyssä kävi ilmi, että lähes kolmannes vastaajista uskoi toiminnan loppuvan yrittäjän luopuessa päävastuusta. Vain reilu neljännes aikoi tavoitella yrityksen myyntiä ulkopuoliselle.

– Yrittäjä saattaa nähdä yrityksensä ikään kuin työpaikkana, ei yrityksenä, jolla olisi arvoa ja joka pitäisi siirtää, Pohjois-Karjalan Yrittäjien Jatkis-hankkeen projektipäällikkö Jan Kontiainen pohtii.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu-hankkeen projektipäällikkö Matti Koivisto on Kontiaisen kanssa samoilla linjoilla.

– Iso omistajanvaihdoksiin liittyvä ongelma on, että ei ajatella, että yrityksen voisi myydä.

Mikroyritysten kohdalla omistajanvaihdos voi olla vaikea toteuttaa, jos siirrettävänä on ainoastaan yrittäjän oma tietotaito.

– Kädentaitoa on vaikea siirtää jatkajalle. Käsityöalan yritykset, joita puusepän yritykset usein ovat, ovat vahvasti henkilöityneet omistajaan ja siitä syystä vaikeahkoja myytäviä, omistajanvaihdoskoordinaattori Pia Österlund Satakunnan Yrittäjistä sanoo.

Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun selvityksessä havaittiin, että yritys siirtyy yrityskaupan myötä jatkajalle sitä todennäköisemmin, mitä suurempi se on.

Puusepän yrityskin menee kaupaksi, kun se on myyntikunnossa, muistuttaa Tarmo Soronen.

– Tärkeintä on, että yrityksen tuloskunto on sellainen, että jatkaja saa siitä itselleen haluamansa toimeentulon, ja muut tavoitteensa toteutumaan.

Tulevaisuudessa siintävää yrityskauppaa tulisikin ryhtyä valmistelemaan jo hyvissä ajoin, jopa 10 vuotta ennen kuin asia on ajankohtainen.

– Usein käy niin, että eläkeiän lähestyessä yritystoiminta hiipuu eikä kehittämiseen enää satsata. Kun eläkeikä sitten koittaa, ei yrityksessä olekaan enää mitään myytävää, Janne Liias sanoo.

Ostajan näkökulmasta on tärkeää, että myyntitilanteessa viestikapula siirtyy myyjältä ostajalle sujuvasti. Vähimmillään tämä tarkoittaa, että yrityksen dokumentit ovat ajan tasalla niin, että ostaja voi jo paperilla todeta, että toiminta on kannattavaa.

– Viimeistään tässä vaiheessa on aika siivota yrityksen taseesta pois asiat, jotka eivät ostajaa kiinnosta, Matti Koivisto sanoo.

Apua tulevaan yrityskauppaan saa Yrittäjäjärjestöiltä sekä alueellisilta kehitysyhtiöiltä.

– Ei kannata yrittää selvittää itse kaikkea, sillä kehitysyhtiöstä apua saa ilmaiseksi, yrityskehittäjä Sami Viljanen Kokkolan Seudun Kehityksestä kertoo.

Puusepänalan yrityksille ei ole omaa myyntikanavaa. Erilaisia myyntikanavia ovat esimerkiksi Yrityspörssi, Firmakauppa tai Nettikone.

– Valtakunnalliset myyntikanavat eivät ehkä sovellu tähän tilanteeseen kovin hyvin. Paremmin asia etenee seudulla eri toimijoiden, kuten vaikkapa Kotkan–Haminan seudulla toimivan Cursorin tai esimerkiksi ProAgrian, kesken, yritysneuvoja Pirjo Kuusela Cursorilta kertoo.

Kuusela toteaa, että yrityskaupassa asioita viedään eteenpäin sekä luopujan että vastaanottajan kannalta.

– Itse korostan aina sitä, että liikeideaa jalostetaan tämän päivän asiakastarpeeseen ja hyvä pohja on siinäkin työssä tarpeen.

Yrityskaupan asiantuntijat näkevät, että perinteinen mestari-kisälli-ohjelma voisi edesauttaa puusepänalan yritysten omistajanvaihdoksia.

– Meillä on oppisopimuksia ja erilaisia harjoitteluja mutta kaipaan oikeaa ”kisällistä jatkajaksi-ohjelmaa” ihan valtakunnalliseksi ohjelmaksi. Puusepänala ja huonekaluteollisuus ovat vuosikymmenien kuluessa laskeneet pohjakosketukseensa ja uskon, että jäljelle jääneet jatkavat ja tulevat sekä kasvamaan että työllistämään, omistajanvaihdosasiantuntija Aila Hemminki Pohjanmaan Yrittäjistä sanoo.

Juttu on julkaistu alun perin Puumies-lehdessä.