Etsi

Arvon määritys - miten hinnoittelen?

Yrityksen arvo kiinnostaa omistajaa erityisesti myyntivaiheessa. Kun yrityskirja on tehty huolella ennen arvonmääritystä, kauppaan tarvittava tieto on kasassa laskentaa varten. Hyvällä valmistautumisella voit vaikuttaa paljon kaupan käynnin kuluihin, joita aiheuttaa myös arvon määrityksen teettäminen asiantuntijalla.

Yrityksen arvoon vaikuttavat erilaiset omaisuuserät, joista arvo lopulta muodostuu. Näitä voivat voi mm. liiketoiminnan tuottoarvo, käyttöomaisuus ja vaihto-omaisuus. Yritys on helpompi myydä, kun liiketoiminnan arvon osuus kokonaisarvosta on mahdollisimman suuri ja käyttöomaisuuden arvo suhteessa pieni. Ostaja tarkastelee vaihto-omaisuuden arvoa ja sisältöä kriittisesti, joten varaston arvo olisi syytä pitää mahdollisimman pienenä. Jos yrityksen käyttöomaisuuteen on kirjattu paljon omaisuutta, jolla ei ole suoranaista yhteyttä liiketoimintaan, näiden erien arvo voi muodostua myynnin esteeksi tai ainakin hidasteeksi. Usein kiinteistöt, joissa yritys toimii koetaan tällaiseksi tekijäksi. Nämä tilanteet kannattaa kartoittaa jo kaupan valmisteluvaiheessa.

Ota meihin yhteyttä, niin sparraamme sinua yrityksen arvoon liittyvissä keskusteluissa. Jos olet kiinnostunut kokoamaan yrityskirjan ja arvioimaan yrityksesi myyntihintaa, olemme mukana prosessissa. Hyvä vaihtoehto on sekin, että palkkaat kokeneen konsultin tekemään työn puolestasi, ainakin arvon määrityksen osalta.

Kannattaa muistaa myös tosiasia, että arvon määritys ei tarkoita samaa asiaa kuin hintapyyntö tai toteutunut kauppahinta.