Etsi

Emergency banner

Toimintasuunnitelma

Kiteen Yrittäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019                                                               

Toiminnan lähtökohtia

Toimintaa tehdään tunnetuksi niin seutukunnan asukkaille, yrittäjäyhdistyksessä mukana oleville kuin myös niille, jotka eivät vielä ole jäseniä.

Hallituksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa ulospäin suuntautuvaksi, jäsenistön ongelmia pohtivaksi, kotikaupungin elinkeinoelämää edistäväksi sekä eri tahojen kanssa yhteistoiminnalliseksi.

Vuonna 2019 toimintaa uudistetaan sekä vakiinnutetaan. Perinteiset, vakiintuneet toimintamuodot pidetään mukana ohjelmassa.

Hallitus työskentelee projektityönä, jolloin koko hallitus ja myös yhdistyksen rivijäsenet saadaan osallistumaan yhdistyksen työhön ja tätä kautta jäsenistölle syntyy läheinen ja selkeä kuva yhdistyksen toiminnasta. Kehitetään yritysten välistä yhteistyötä.


Kehitettävät ja uudet toiminnot ja hankkeet


Yhteydet paikallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin

Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten päättäjien kanssa paikkakunnan yritystoiminnan kehittämiseksi unohtamatta Kiteen veromallia.


Tietotekniikan hyväksikäyttö

Kiteen Yrittäjät ry:n internet-sivu uudistetaan vastaamaan Suomen Yrittäjien mallia. Internetistä löytyy myös Keski-Karjalan yrityshakemisto. Osallistutaan paikallisiin verkkohankkeisiin. Pyritään tuottamaan yrittäjille hyödyllisiä palveluja. Tiedotus jäsenistölle pääsääntöisesti sähköpostitse.


Yhteistyötä

Suunnitellaan yhteisiä  tilaisuuksia Keski-Karjalan seutukunnan paikallisyhdistysten ja KETI:n kanssa. Osallistuminen Kiteen kaupungin  Elinvoimaohjelman seurantaan. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, yrityskummeja yläasteelle, lukioon ja ammattiopistoon sekä lisätään työharjoittelupaikkoja.


Hallituksen kokoukset

Pyritään pitämään hallituksen kokouksia eri yrityksissä ja Kiteen kaupungin hallintohenkilöiden kanssa. Hakeudutaan aktiivisesti jäsenien luokse, jolloin jäsenet tutustuvat hallituksen jäseniin sekä hallitustyöskentelyyn. Koko vuoden ajan kehitetään valppaasti yhteydenpitoa jäsenistöön.

 
Koulutus

Osallistutaan aktiivisesti aluejärjestön ja oman yhdistyksen koulutuksiin ja kursseihin.
 

Vakiintunut toiminta ja tapahtumat

Yhdistyksen toimintaan kuuluu monia sääntöjen, perinteen ja hyvien kokemusten takia järjestettäviä tilaisuuksia ja toimintaa. Vuonna 2019 järjestetään tai osallistutaan:

 • Hallituksen kokous kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta
 • Sääntöjen mukaiset yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset
 • Kokouksia tulee piristää mielenkiintoisella kokousohjelmalla
 • Aluejärjestön kokoukset ja tilaisuudet
 • Vuoden yrittäjän valinta sekä ansiomerkkien jako
 • Iltalento Kitteelle
 • KETI:iin sekä kaupungin hallitukseen ja -johtoon yhteydenpito ja vaikuttaminen
 • Stipendit peruskoulun, lukion ja ammattiopiston opiskelijoille
 • Jäsenten ja ystävien merkkipäivien huomioiminen
 • Jäsenille tiedotuskirjeitä tarpeen mukaan
 • Varmistetaan jäsenmäärän kasvu ja säilyvyys
 • Pikkujoulu ja pilkkikisat  yhdessä naapurikuntien yrittäjäyhdistysten kanssa
 • Osallistuminen Maakunnalliseen Yrittäjäjuhlaan
 • Osallistuminen Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville
 • Jouluhiljentyminen, aamukahvitilaisuus Seurakuntakeskuksessa
 • Uuden yrittäjän luona käynti
 • Kiteen Yrittäjät seuraa Kiteen kaupungin kehitystä ja sovittujen toimenpiteiden toteutusta
 • Yrittäjyyskasvatustyöryhmä

Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää hallituksen jäsenten sitoutuminen hallitus- ja projektityöskentelyyn, sekä projektien selkeä vastuuttaminen.