Etsi

Hallitusohjelmassa ei ole voimalaitosten kiinteistöveroon uusia linjauksia

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehti uutisoi 26.8. julkaistussa lehdessä, että uudessa hallitusohjelmassa kaavailtaisiin voimalaitosten kiinteistöveron siirtämistä kunnilta valtiolle.

Tämä tieto ei pidä paikkaansa. Rinteen hallituksen ohjelma ei sisällä tällaisia kaavailuja – ei toimenpiteenä eikä selvityskohteena.

Päinvastoin, kiinteistövero on selkeästi kunnalle kuuluva vero, jonka perimisestä valtion kassaan ei ole edes keskusteltu.  Jutussa ilmaistu huoli on siis tältä osin aiheeton. Oma asiansa on se, että voimalaitosten kiinteistöveroilla on vaikutusta kuntien verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa.

Maria Kaisa Aula
Valtiosihteeri

Maria Kaisa Aula

Maria Kaisa Aula
Valtiosihteeri