Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankinnat takaisin paikallisiin yrityksiin!

Monessa kunnassa ja kaupungissa hankintaorganisaatiot on tehty mahdollisimman tehokkaiksi. Kunnat käyttävät hankintarenkaita ja ulkopuolisia hankinta-asiamiehiä, erinäisiä keskitettyjä toimijoita, jotka eivät ole kunnan omia.

Nämä asiat johtavat siihen, että yrittäjien on yhä vaikeampi osallistua tarjoamaan tuotteitaan hankintoihin. Hankintamäärät tai urakat ovat hankintarenkaissa niin suuria, ettei niihin ole mahdollista pienemmällä yrityksellä ottaa osaa tai toimittaa niin laajalle alueelle.

Suomalaisen Työn Liiton mukaan, jos jokainen suomalainen käyttäisi kuukaudessa 10€ enemmän suomalaisiin tuotteisiin, niin se toisi 10 000 työpaikkaa Suomeen. Uskon tämän saman kaavan toimivan, lähes samalla tavalla kunnan sisälläkin, niin kuluttajien, kuin julkisten toimijoiden osalta.

Lähde: Suomalaisen työn liitto.

Siksi julkisethankinnat ovat äärimmäisen tärkeitä paikallisille yrityksille, paikallisten työpaikkojen määrän kannalta ja siten myös kunnan verotulojen kannalta.

Korona on aiheuttanut monelle kunnalle yllättävän tilanteen. Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ohjeistavat kuntia käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia palveluja, mutta valmista organisaatiota tai toimintamallia, kunnissa ei ole olemassa. Hankinnat on ulkoistettu ja sopimukset ovat ajallisesti pitkiä.

Viimeistään tämän poikkeusajan jälkeen, jokaisen kunnan ja julkisen toimijan kannattaa nostaa hankinta-asiat paikallisista yrityksistä uuteen rooliin.

Virkamiestyöllä tulee miettiä hankintojen pilkkomista ja paikallisien palveluntarjoajien kontaktoimista. Hankintalain pienhankinta rajan alle jäävät hankinnat pitäisi olla automaatio, että niihin haetaan tarjoukset paikallisilta toimijoilta. Näin muodostuisi turvallinen toimintakenttä, mikä on ketterä, myös poikkeusaikoina. Normaalioloissa hankinnat tuo yrityksille työtä ja hyvinvointia paikkakunnalle. Poikkeusoloissa tavaravirrat ovat lyhyitä ja logistinen ketju on vähemmän häiriöaltis. Tämä ylläpitää äärimmäisen tärkeällä tavalla paikkakunnan huoltovarmuutta, liike-elämää, työpaikkoja ja verotuloja.

Ymmärrettävästi tämä lisää työtä virkamies tasolla, mutta sillä työpanoksella saadaan erinomainen vastine verotuloihin paikkakunnalle. Se on nopeaa ja parasta työllisyyspolitiikkaa.

Moni hankintaoikeuksia omaava viranhaltija tarvitsee myös koulutusta asiassa. Kentällä liikkuu paljon epätietoisuutta liittyen hankintalain sääntöihin ja siihen, miten laatu ja muita kriteerejä pystytään sitomaan kilpailutuksiin. Tietoa on onneksi hyvin saatavissa, esim. Suomen Yrittäjistä.

Joka toinen vuosi tehtävässä Kuntabarometrissa, mitataan kuntien ja yrittäjien välisen yhteistyön laatua ja luottamusta. Hankinta-asiat ovat mielestäni tärkein asia mikä pitää olla kunnossa, että muutkin mitattavat asiat voivat kehittyä.

Yrittäjät ovat toiminnan ihmisiä, kokevat arvostusta ja luottamusta julkisilta toimijoilta käytännön tekoina

Uusien yrityksien paikkakunnalle sijoittumisessa on erittäin tärkeä asia se, että paikkakunta koetaan yrittäjäystävällisenä. Hyvin hoidetut hankinta-asiat ovat reitti kasvattaa yrityksien määrää paikkakunnalla ja varmistaa palvelujen kehittymistä ja säilymistä. Vaikka julkisia hankintoja ulkoistetaan, tärkeä asia on, ettei hankintapolitiikkaa ulkoisteta. Hankintapolitiikalla pystytään ohjaamaan, myös ulkoistettuja hankintoja.

Voimia ja terveyttä kaikille, muistetaan nauttia etenevästä keväästä!

Tommi Niskanen
puheenjohtaja
Pudasjärven Yrittäjät ry

 

 

Tommi Niskanen

Kirjoittaja on Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja, K-Supermarket Pudasjärvi kauppias ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen.