Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Jätelain valmistelussa ollaan ohittamassa kunnallisdemokratia ja ehdotus uhkaa paikallista yrittäjyyttä

Kuka saa kuljettaa Suomessa asukkaiden jätettä, on ollut tähän asti asia, joka on päätetty kunnissa. Tämän takia esimerkiksi Oulun seudulla on asukkaat saaneet itse valita oman jätekuljettajansa. Nyt hallitus on pohtinut tämän kuntademokratiaan perustuvan mallin poistamista. Jäljelle jäisi vain malli, jossa kunnan on järjestettävä ja kilpailutettava kunnan asukkaiden kiinteistön jätteenkuljetus. Asukkailta tämä oikeus ja mahdollisuus poistuisi.

Yrittäjäjärjestö ei pidä lakiehdotusta järkevänä vaan pidämme nykymallia täysin toimivana. Kunnissa tulee saada jatkossakin päättää siitä, miten alueen jätehuolto järjestetään.  Vaikka kilpailu on alalla kovaa, niin myös kuljetusyrittäjät pitävät nykytilannetta toimivana. Syy on yksinkertainen. Kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus on useilla alueilla johtanut paikallisten pienyrittäjien kannalta erittäin huonoon lopputulokseen, kun yksi tai muutama suuryritys on saanut koko alueen hoitaakseen. Jos paikallinen yritys ei menesty tässä kilpailutuksessa, on tältä osin yrityksessä kuljetusliiketoiminta sopimuskauden ajan ohi. Markkinoiden keskittyminen taas johtaa helposti palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kukkaroissa.

Emme ole kantamme kanssa yksin. Lakiehdotukseen annetun lausuntopalautteen perusteella omakoti- ja kiinteistöasukkaita edustavien tahojen sekä yksittäisten kuntien näkemykset ovat selkeät: kunnissa tulee jatkossakin saada päättää siitä, miten alueen jätehuolto hoidetaan. Joillain alueilla toimii asukkaan kilpailuttama malli, toisaalla taas paremmin kunnan malli. Kiinteistöliitto toteaa muun muassa, että itse kuljetusmallilla ei ole suurta vaikutusta asukkaiden kustannuksiin. Nykytilanteen säilyttämistä kannattavat myös toimialan työntekijät. Jos hallituksen esitysluonnos toteutuu ja kiinteistön haltijan malli poistetaan, päätös johtaa lukuisten yrittäjien ja näiden työntekijöiden työn loppumiseen. Työnantajia edustava SKAL ja työntekijöitä edustava AKT ovat yhteisellä kannanotollaan esittäneetkin nykymallin säilyttämistä. Kunnilla on tänä päivänä jo paljon erilaisia tehtäviä. On erikoista muuttaa nykylainsäädäntöä, joka veisi kunnilta mahdollisuuden valita haluaako se edes ottaa lisätyökseen kuljetusten kilpailuttamisen ja palvelun tuottamisen.

Ei ole vähäinen sekään peruste, että yrityksiä tulee nyt koronakriisin vuoksi tukea kaikin mahdollisin tavoin, jotta laajamittaiselta konkurssiaallolta vältyttäisiin. Yrityksille ja työpaikoille nyt ehdotettu esitys on erittäin kielteinen ja se on isku pk-yrittäjien kasvoille. Lisäksi se on ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa. Ei ole järkevää, että Suomessa tehdään ilman todella vahvoja perusteluita lainsäädäntöä, joka itsessään vähentää yrittäjyyttä.

Kirjoitus on julkaistu pe 30.11.2020 Forum24 kaupunkilehdessä.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Marjo Kolehmainen

Marjo Kolehmainen on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja.