Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitä työnohjaus on yrittäjälle?

Muutama viikko sitten keskustelin erään ystäväni kanssa työnohjauksesta. Hän pohti yrittäjyyteen, johtajuuteen ja esimiehen tehtäviin liittyviä asioita. Hetken keskustelun jälkeen sanoin hänelle, että hänen kannattaisi mennä työnohjaukseen. Hetken pohdittuaan hän kysyi minulta: ”Miten yrittäjä voi hyötyä työnohjauksesta? Mitä työnohjaus on yrittäjälle? Mistä kaikesta yrittäjä voi puhua työnohjauksessa?”.

Ystäväni esitti aiheellisia kysymyksiä. Termi työnohjaus ja työnohjaaja ovat ehkä jopa hieman harhaanjohtavia, koska en minä työnohjaajana ohjaa tai neuvo sinua työssäsi. Sinä olet työsi paras asiantuntija. Minun tehtäväni on auttaa sinua voimaan paremmin, jaksamaan paremmin ja ymmärtämään työtäsi paremmin. Auttamistyötäni teen keskustellen kanssasi työssäsi kohtaamisistasi asioista. Myös niistä vaikeista asioista, tilanteista ja kohtaamisista, jotka sinua mietityttävät.

Yrittäjänä toimenkuvasi on varsin laaja ja vastuu suuri. Toimit johtajana, pohdit yrityksesi strategioita, missiota, kehittämistoimenpiteitä, talousasioita, markkinointia,  toimit mahdollisesti esimiehenä ja pohdit erilaisia työsuhdeasioita jne. Vaikka yrittäjyydessä on paljon hyviä puolia, joskus se on myös erittäin raskasta. Raskaita asioita kohdatessasi, sinun ei kannata jäädä yksin, vaan niitä on hyvä jakaa esimerkiksi erilaisissa keskusteluryhmissä tai -verkostoissa.

Verkostoistasi huolimatta voit joskus tuntea olosi hyvin yksinäiseksi ja väsyneeksi. Eteen tulee aika ajoin asioita, joista olisi hyvä puhua ääneen jonkun luotettavan tahon kanssa. Välillä kohtaat vaikeuksia ja ongelmia tai toisaalta keksit loistavia, uusia ideoita liiketoimintaasi. Et kuitenkaan välttämättä halua kuormittaa yrittäjyyteen ja työasioihin liittyvillä asioilla perhettä, läheisiä tai ystäviäsi, yrittäjäkollegoista puhumattakaan. Tällöin työnohjaus voi olla yksi tapa asioiden jakamiseen sekä oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Mitä työnohjaus käytännössä on?

Työnohjausprosessi alkaa aina tavoitteiden määrittelyllä, mitä työnohjauksella halutaan saavuttaa. Mahdollisimman konkreettinen tavoitteiden määrittely mahdollistaa myöhemmin sen, että työnohjauksessa saavutetut tulokset ovat selkeästi havaittavissa sekä mitattavissa.  

Tavoitteiden määrittelyn avulla sinulle selviää, minkälaista työnohjaaja haet. Meitä työnohjaajia on erilaisilla koulutus- ja kokemustaustoilla, joten se, mihin työnohjausta haetaan, on ensiarvoisen tärkeää myös työnohjaajaa valittaessa. Voit Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta työnohjaaja etsiessäsi määritellä esimerkiksi tavoitteidesi kannalta haluttua ammatillista taustaa. Työnohjaaja -nimike ei ole suojattu nimike, joten työohjaaja valitessasi kannattaa varmistaa, että hän on Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen. Yhdistyksen jäseneksi pääsee vain sellainen, jolla on riittävän koulutuksen kautta hankittu osaaminen. Jäsenet käyttävät usein nimitystä työnohjaaja (STOry).

Tavoitteiden pohjalta ja työnohjaajan kanssa keskustellen määritellään työnohjausprosessin kestoaikaa. Monta kertaa apua saadaan jo muutamasta ohjauksesta, vaikka parhaimpiin tuloksiin päästään säännöllisellä, pitkäaikaisella, jopa vuosia kestävällä työnohjausprosessilla.

Työnohjaus voi tuntua alussa vähän jännittävältä. Voit miettiä, mistä haluat ja voit keskustella. Miten olla ja puhua, ettet paljasta liikaa tai miten puhua, jotta tulet ymmärretyksi. Työnohjausprosessin onnistumisen takia työnohjaus aloitetaan luottamuksen rakentamisella. Työnohjaus on aina luottamuksellista toimintaa ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus keskustelluista asioista. Pitkäkestoisena prosessina työnohjauksessa mahdollistuu vahva luottamuksen kasvu, joka heijastuu tekemiseen ja kehittymiseen myös työnohjauksen ulkopuolella.

Ystävälleni vastasin listaamalla muutamia esimerkkiaiheita, joista voisi olla hyötyä yrittäjälle ja josta yrittäjän työnohjauksessa voisi puhua. Muistutin häntä (ja nyt sinua), että aiheet tulevat kuitenkin aina yrittäjältä itseltään. Esimerkkilistauksessani oli seuraavia aiheita:

  • yrittäjän jaksaminen ja työhyvinvointi
  • yrittäjyyteen liittyvät haasteet
  • oma/läheisten/ympäristön suhde yrittäjyyteen
  • esimiestyö
  • muutos/kehittämistarpeet
  • ideoiden pallottelu
  • asiakaskohtaamiset, vuorovaikutus
  • erilaisten tunteiden käsittely
  • erilaiset caset

Itse ajattelen työnohjausta oman kehittymisen lisäksi myös oman työhyvinvoinnin mahdollistajana ja ylläpitäjänä. Eniten minua kuitenkin kiinnostaa, mitä työnohjaus sinulle yrittäjänä voisi olla?

Annukka Pitkänen
työnohjaaja (STOry), työhyvinvointivalmentaja, kouluttaja, yrittäjä
Hopeikko Oy, HopeIGo (aputoiminimi)

Annukka Pitkänen

Annukka Pitkänen on tällä hetkellä päätoiminen kouluttaja. Hänen opetusalojaan ovat yrittäjyys ja liiketoiminta. Annukka on myös monialainen yrittäjä (Hopeikko Oy, aputoiminimi:HopeIGo).Yritystoiminnassaan hän toimii työnohjaajana (STOry), työhyvinvointivalmentajana, naurujoogaohjaajana sekä koruilijana (voimauttavat korupajat). Monialaisen koulutustaustan lisäksi työkokemusta ja osaamista on kertynyt noin 30 vuoden ajalta erilaisista asiakaskohtaamisista aina esimies- ja kehittämistehtäviin sekä kouluttajana ja yrittäjänä toimimiseen.
Annukka Pitkänen
HopeIGo
annukka@hopeigo.fi