Etsi

Kuka hakee roskat ja millä hinnalla?

Tiistaina 23.5 Oulun yhdyskuntalautakunta sai päätettäväkseen erittäin tärkeän kokonaisuuden alueemme asiakastyytyväisyyden, yritysten työntekijöiden ja yritysten tulevaisuuden kannalta. Lautakunnassa päätettiin uudestaan miten alueemme jätteet kuljetetaan tulevaisuudessa. Kannaltamme päätös oli hyvä – entinen malli jatkuu eli sopimusperusteista jätteenkuljettamista jatketaan ja yrittäjät voivat markkinaehtoisesti tarjota palveluitaan.  

Sopimusperusteinen jätteenkuljetusta tarkoittaa sitä, että kunnan tehtävän on järjestää jätteenkuljetus, mutta palvelun tuottaa yksittäiset yritykset. Kiinteistönomistajat ovat kilpailuttaneet itse jäteyritykset ja voineet valita mieluisensa.

Pyrimme koko prosessin ajan vaikuttamaan päätöksen tekoon kertomalla yritysten näkemyksiä ja faktoja nykyjärjestelmän toimivuudesta.

Tärkeimmät perustelut nykyjärjestelmän puolesta olivat seuraavat:
– Yritysten markkinoille pääsy on vapaata. Järjestelmä tukee myös uutta liiketoimintaa. Kunnan mallissa sopimus tehdään määräajoin vain muutamien yritysten kanssa, mikä johtaa lopulta markkinoiden keskittymiseen. Todistetusti markkinoiden keskittyminen nostaa hintoja, huonontaa palvelun laatua ja vähentää investointeja, mikä koituu pitkällä aikavälillä kuntien ja asiakkaiden tappioksi.

– Kilpailutukset suosivat suurempia yrityksiä, kilpailutettavat kokonaisuudet usein  ovat liian suuria pienille yrityksille. Koko alueen volyymi ja koko yksistään aiheuttavat osaamishaasteita jäteyhtiölle kilpailuttaa siten, että kaikilla pk-yrityksillä olisi tasavertaiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet ottaa osaa tarjouskilpailuihin. Josko uudessa soteuudistuksessa pelätään, että vain isot toimijat pärjäävät, niin tilanne kunnan järjestämässä jätteenkuljetusmallissa voi pelätä ihan samaa.

– Kiinnostus ja taloudelliset edellytykset teknologian kehittämiseen loppuisivat kunnan kilpailuttamassa mallissa, koska kunnan tuottama jätekuljetusmalli ei kannusta yrityksiä investoimaan. Määräkausin tehtävä kilpailutukset eivät kannusta pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi kiertotalouden kehittäminen ja kestävän kehityksen tukeminen edellyttävät mahdollisuutta kehittää ja investoida nimenomaan yrityksissä.

– Nykymallissa erityisesti työntekijät voittavat, kun on kysymys vapaasta kilpailusta laadulla ja hinnalla, uskalletaan työllistää osaajia. Työsuhteet ovat pidempiä ja pysyvämpiä, koska sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa ei olla riippuvaisia siitä, voitetaanko kausittaiset yksittäiset kilpailutukset.

– Kunnan kilpailuttaman mallin käyttöönotto muualla Suomessa on heikentänyt yritysten toimintamahdollisuuksia ja yritykset ovat joutuneet luopumaan kokonaan yritystoiminnasta.
Kunnan tehtävänä on järjestää lain edellyttämät palvelut edullisesti ja laadukkaasti. Sen tehtävänä ei ole välttämättä tuottaa palveluita. Varsinkin kun markkinoilta löytyy riittävästi laadukkaita toimijoita.

Omasta pitkästä kokemuksestani elinkeinoelämänparissa voin vakuuttaa, että yrittäjät ovat parhaita tahoja arvioimaan oman yrityksensä elinvoimaa, kuin myös kasvumahdollisuuksia. Heidän tekemää arviota ei voi missään nimessä vähätellä. Muutoksiin yrityksissä kyllä tartutaan, jos niissä on mahdollisuuksia. Kunnan toteuttama jätteenkuljetusjärjestelmä vähentää yrityksiä, työpaikkoja ja investointihalukkuutta. Miksi muuttaa toimivaa järjestelmää suljetumpaan ja huonompaan suuntaan?

Hyvä, että nykyinen järjestelmä säilyi. Nykyjärjestelmän säilyttäminen edelleen oli päätös, joka otti oikealla tavalla huomioon yritysvaikutukset. Hyvä päätös myös Oulun seudun yritysvetovoiman puolesta

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja

Marjo Kolehmainen

Marjo Kolehmainen on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja.