Etsi

LEIKILLISYYTTÄ & PALVELUMUOTOILUA

Kuva: MIKSI TÖITÄ TEHDÄÄN? Tatu ja Patu palvelumuotoilutyöpajan materiaalista. (Havukainen ja Toivonen, 2006. Tatu ja Patu työn touhussa. Otava)

Työhyvinvointia edistävän mobiilisovelluksen käyttäjäkokemusta kehittämässä

TEKESin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman tavoitteena on saada yritykset tarkastelemaan liiketoimintaansa asiakkaiden kokemien tunteiden kautta. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Oulun yliopiston yhteinen HURMOS-hanke saa rahoituksensa tästä ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään huumoria hyödyntäviä tuotteita, palveluita ja viestintäratkaisuja tukemaan yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä. Yksi kehityskohteista on oululaisen motiMind Oy:n tarjoama iMind sovellus, joka on tiedonkeruuseen perustuva ohjelmistoratkaisu henkilöstö- ja asiakastutkimuksiin mm. työilmapiirin kehittämistä varten.

Käyttöliittymä on kuin vitsi – jos se tarvitsee selitystä, se on huono

Oamkin Master-tason opiskelija Outi Arontie viimeisteli juuri opintonsa osallistumalla HURMOS-hankkeen motiMind keissiin. Outi kehitti vuonna 2003 matkapuhelimissa toimivan MobileCalories-painonhallintasovelluksen laihduttamisen tueksi ja havaitsi, että alkuinnostuksen laannuttua sovelluksen käyttöaktiivisuus laski. HURMOS-hankkeen motiMind-projektissa halusimme kokeilla voisiko huumori olla mobiilisovelluksen käyttöä kannustava elementti ja parantaa näin käyttäjäkokemusta.

Kehittämistehtävää lähestyttiin palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeistä innovointia. Tärkeää on huomioida myös palveluntarjoajan liiketoiminnan tuloksellisuus. Tavoitteena on löytää palvelun ongelmakohdat ja uusia asiakastarpeita. Tässä projektissa asiakasymmärrystä etsittiin järjestämällä työpaja, jossa suunniteltiin useita käyttäjäprofiileja (visuaalinen menetelmä kuvata asiakasprofiilin arkkityyppi) ja näiden profiilien näkökulmasta etsittiin uusia leikillisyyttä lisääviä ominaisuuksia sovellukseen. Työpajaan osallistui motiMindin toimitusjohtaja sekä sovelluksen mahdollisia käyttäjiä.

Työpajassa tuotettu käyttäjäprofiili ja empatiakartta

Työpajan jälkeisessä opinnäytetyössä (Outi Arontie, 2017 www.theseus.fi) kehittämistehtävää syvennettiin pohtimalla mobiilisovelluksen käyttäjälle tuottamia arvolupauksia: miten käyttäjä hyötyy käyttämällä iMind-sovellusta? Sovelluksen liiketoimintamallia visuaalisesti kuvantamalla nostettiin esiin millaista liiketoimintaa sen avulla harjoitetaan, kenelle tuotteita ja palveluita tarjotaan, ja miten tämä toteutetaan käytännössä. Työssä kuvattiin, kuinka leikillisyys näkyisi tämän mobiilisovelluksen tuottaman palvelun arvolupauksessa ja jopa siihen liittyvässä liiketoimintamallissa.

Kuva: Arvolupaus ja liiketoimintamalli

Kun työ on nautinto, elämä on ilo. Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta.
- Kirjailija Maksim Gorki (1868-1936)

Tutkija René Proyer (Psychology 2017) on todennut, että tarvittaisiin uusi sana kuvaamaan aikuisten leikillisyyttä. Leikillisyys nousikin tärkeäksi työhyvinvointia edistävän mobiilisovelluksen käyttäjäkokemuksen kehittämisessä. Työpajan tuotoksina syntyi noin 40 uutta ideaa, joiden avulla sovellukseen ja palveluun voi lisätä huumoria ja leikillisyyttä. Positiivisella huumorilla ja erilaisilla leikillisyyden muodoilla voidaan laskea stressitasoa, lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, selvitä tukalista tilanteista sekä lisätä luovia ratkaisuja. Sopivalla innostamisella ja positiivisuudella voidaan saada sovellusten käyttökokemus paremmaksi. Ammattitaitoisella teknisellä toteutuksella, löytämällä tasapaino suorituskyvyn ja tarpeellisten ominaisuuksien välille käyttökokemuskin voidaan saada paremmaksi.


Sähköisten työkalujen kehittäminen työhyvinvointitoimialalla on kasvava ilmiö. Pohjois-Pohjanmaan alueella kannattaa kehittää yhteistyömalleja, sillä täällä on teknologiaosaamista ja yrityksiä, jotka voivat hyötyä työhyvinvointisovelluksista ja niihin liittyvistä palveluista. Hyvinvoiva henkilöstö on alueemme yritykselle strateginen kilpailuetu.

 

Lähteitä:

Arontie, O. 2017. Työhyvinvointia edistävän mobiilisovelluksen käyttäjäkokemuksen kehittäminen -Mobiilisovellukseen leikillisyyttä palvelumuotoilun avulla. Opinnäytetyö. OAMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704094491.

Manka, M-L. 2012. Työnilo. Sanoma Pro Oy.

Miettinen, S., Koivisto, M., Hämäläinen, K., Vilkka, H., Mattelmäki, T., Vaajakallio, K., Kalliomäki, A., Ruuska, J., Vaahtojärvi, K., Savolainen, P. 2011. Palvelumuotoilu: uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiainfo Teknova.

Proyer, R. 2011. The virtuousness of adult playfulness: the relation of playfulness with strengths of character. http://www.psywb.com/content/1/1/4.

Psychology. 2017. Playful people are at an advantage. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170111102859.htm.

Kirjoittajat: Arontie, Niemistö & Vuorela

Arontie, Niemistö & Vuorela

Outi Arontie
Tradenomi (Ylempi AMK)
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, OAMK

 

Matti Niemistö
toimitusjohtaja
motiMind Oy
 

Taina Vuorela
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu