Etsi

Tilitoimiston valinta, oletko tyytyväinen yrityksesi nykyisin käyttämään tilitoimistoon?

Tilitoimiston valinta on yksi yrittäjän tärkeimmistä valinnoista koskien pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Aloittavan yrittäjän on, ennen ensimmäisen tilitoimiston valintaa, viisasta vertailla useampia tilitoimistoja toisiinsa: niiden palvelutarjontaa, osaamista, palveluasennetta sekä palvelujen hintoja. Yrittäjän ja tilitoimiston yhteistyö pitää voida aloittaa kunkin yrityksen tarpeisiin sopivalla taloushallinnon palvelukokonaisuudella.

Monesti alussa on erityinen tarve kiinnittää huomiota taloushallintopalvelujen kustannuksiin. Jatkossa, kun yrityksen toiminta kasvaa ja yritys alkaa tuottamaan, niin taloushallinnon palveluja pitää voida lisätä, monipuolistaa ja sähköistää.

Tilitoimistolla on mielestäni hyvä olla palvelupaletissaan sekä perinteiset että sähköiset taloushallinnon ohjelmat. Tällöin yritystoiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä, yritys pystyy muokkaamaan taloushallinnon palvelukokonaisuutta ja tarvittaessa vaihtamaan kirjanpito-ohjelmaakin samassa tilitoimistossa, ”oman”, tutun kirjanpitäjän tuella.

Tilitoimiston auktorisointi antaa viitteitä taloushallintopalvelujen hyvästä laadusta. Puskaradiota kannattaa valintatilanteessa kuunnella. Jos sinulla on yrittäjätuttavia tai tuttavan tuttavia, niin jututa useiden eri tilitoimistojen asiakkaita heidän kokemuksistaan.

Miten varmistun siitä, onko nykyinen tilitoimisto onnistunut hyvin edustamani yrityksen taloushallintopalveluissa?

Tilitoimiston vaihtaminen saattaa tulla eteen, esimerkiksi tilitoimistoyrittäjän jäädessä eläkkeelle ja lopettaessa toiminnan tai tilanteessa, jolloin tilitoimisto ei pysy ajan tasalla tarjoamissaan taloushallinnon palveluissa. Tilitoimistojen pitää pystyä kehittämään taloushallinnon palvelujaan vastaamaan alati muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. On olemassa mittareita, joilla voidaan määrittää tilitoimiston onnistumista.

Erilaiset ilmoitukset ja raportit on laadittava ja toimitettava niiden määräaikoihin mennessä. Tämä edellyttää asiakasyritykseltä sitä, että raporttien laadintaan tarvittava aineisto toimitetaan hyvissä ajoin tilitoimistolle.

Yrityksen toimintaa koskevien raporttien tulee olla helppolukuisia ja selkeitä. Niistä tulee erityisen hyvin käydä ilmi yrityksen liiketoiminnan kehitys ja tulos. Asiakasta pitää tarvittaessa opastaa raporttien lukemisessa ja lukujen tulkinnassa.

Tilitoimiston tulisi kertoa asiakasyrittäjälle kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnassa havaituista merkittävistä toiminnan ja lukujen muutoksista ja niiden vaikutuksista. Tilikauden aikana havaittu muutostarve voi liittyä esimerkiksi ennakkoverojen määrään. Toiminnan kehittämistarve voi liittyä esimerkiksi jonkin yritystoiminnan osan kannattavuuden äkilliseen muutokseen. Yleensä pätee se, että mitä nopeammin havaittuihin muutoksiin ja tavoitteista poikkeamiin reagoidaan, niin sitä parempi!

Kirjoittaja on Teuvo Välikangas, KTM, toimitusjohtaja Tilitoimisto Y-Tili Oy  

Teuvo Välikangas
Teuvo Välikangas

Kirjoittaja toimii tilitoimisto Y-Tili Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Teuvo on kauppatieteen maisteri. Hän on suorittanut myös yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon ja ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Eri yritysten toimitusjohtajana Teuvo on toiminut 25 vuotta. Opettajana, koulun johtajana ja talouspäällikkönä hän on toiminut yhteensä seitsemän vuotta. Nuoruudessaan Teuvo keräsi opiskelumotivaatiota ja opiskelurahoja toimiessaan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä apulämmittäjänä Toppilan lämpövoimalassa sekä tukkijätkänä Iijoella.