Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritys myyntikuntoon

Myyjän kannalta on tärkeää, että myytävä yritys on ostajan kannalta houkutteleva. Usein kuuleekin puhuttavan siitä, että yritys pitää laittaa hyvissä ajoin myyntikuntoon.

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa yrityksen toiminnan tehostamista ja yrityksen hallinnon laittamista sellaiseen kuntoon, jotta ostajan on helppo ottaa selkoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja viestikapula voidaan siirtää myyjältä ostajalle sujuvasti. Se, mitä toimenpiteitä myyntikuntoon laittaminen kulloinkin tarkoittaa, vaihtelee.

Toiminnan tehostaminen liittyy lähes aina tarpeettomien kulujen karsimista sekä liiketoiminnan kannalta tarpeettomien ja ylimääräisten varallisuuserien siirtämistä tai eriyttämistä eri yhtiöön. Toisinaan tehostaminen merkitsee usein myös sitä, että yrityksen liiketoimintaprosesseja tehostetaan ja selkiytetään. 

Hallinnon osalta myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa vähimmillään sitä, että yritys kokoaa dokumentaationsa ja saattaa ajan tasalle kaikki oikeudelliset asiakirjansa. Pienyritysten kohdalla erityisen tärkeää on erilaisten myyntiin ja kaupalliseen yhteistoimintaan liittyvien suullisten sopimusten dokumentointi ja mahdollisesti niiden muuttamineen kirjallisiksi sopimuksiksi. Ostajan kannalta juuri myyntisopimukset ovat erityisen tärkeitä. Useimmiten ostajan tavoitteena on hankkia itselleen yritys, joka maksaa ajan kanssa kauppahinnan takaisin. Asiakkuuksien arvo on lähes aina kauppahinnan tärkein komponentti.

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen kannattaa, mikäli mahdollista, aloittaa mielellään jo pari–kolme vuotta ennen kuin yritystä on tarkoitus alkaa kaupata mahdollisille ostajille. Tällöin yrityksellä on sopivasti aikaa tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet ja, mikä tärkeintä, näyttää tilinpäätöksissään tehostamisen tulokset.

Kirjoittaja on oululainen asianajaja ja oikeustieteen tohtori Juha Ryynänen 
Lue lisää http://www.juharyynanen.fi/

Juha Ryynänen

Juha Ryynänen asianajaja, oikeustieteen tohtori, Oulu