Etsi

Vähemmän todistuksia, enemmän luottoa

Liitteitä liitteiden perään. Miksi ihmeessä pelkkä tarjouskilpailuun osallistuminen voi tuntua niin työläältä? Julkinen hankinta lähtee aina siitä, että tarjoajalla täytyy olla velvoitteet yhteiskuntaa kohtaan hoidettuna. Kauppaa ei tehdä sellaisten kanssa, joilla lakisääteiset maksut jää hoitamatta tai työsuojelu on retuperällä. Tästä syystä tarjoavan yrityksen on täytynyt todistaa todistuksin, että oikein asioita tehdään.

Hankintayksiköille tuli EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin direktiivi uudistuksen ja uuden hankintalain myötä velvoite uskoa tarjoajan ESPD-lomakkeella ilmoittamat tiedot. Lomakkeella tarjoaja vakuuttaa, että asiat ovat kunnossa tarjousvaiheessa. Lomakkeella kysytään hieman jopa huvittavia asioita, kuten onko tarjoajalla kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai terrorismiin. Nämä kysymykset tuntuvat hieman turhilta, koska luultavasti näitä suhteita omaavat varmaan tässä kohdassa valehtelisivat ilman katumusta.

Todistukset vaaditaan jatkossa vasta tarjouskilpailun voittaneilta, ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tällainen helpotus on varmasti tarjoajille tervetullut. Tämän käytännön soisi leviävän myös pienempiin hankintoihin. Eikö kansallisissa- ja pienhankinnoissakin riittäisi ”rasti ruutuun”-osio ja todistukset vasta voittaneilta? 

Toive käytäntöjen muuttumisesta juontaa hankintalain esityksessä olleeseen laskelmaan. Sen mukaan yrityksille todistusten toimittamisesta aiheutuvat kustannukset kevenisivät jopa 90 prosenttia. Prosentti on kova ja 2014 hankintamäärillä se tarkoittaa euroissa lähes 3 miljoonaa euroa. Eli mistään pikku summista ei ole kyse. Ehkä pitäisi kysyä, kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan tuottamattomasta työstä? Mielestäni tällainen turha kulu joutaa pois käytännöistä.

Tarjolla on palveluita, yrittäjille ja hankintayksiköille, joilla vältytään tältä todistusten välittämiseltä kokonaan. Näin digiaikana, on jokaisen syytä miettiä, olisiko aika ottaa käyttöön esimerkiksi tilaajavastuu.fi palvelu. Ainakin tutustumisen arvoinen palvelu on kaikille yrityksille.

Kirjoittaja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamies Tiina Talala

 

Tiina Talala
Tiina Talala

Kirjoittaja toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiehenä. Hänellä on vahva työkokemus hankinnoista niin ostajan kuin myyjänkin puolelta, niin yksityiseltä kuin julkiselta taholta. Hän on toiminut Oriola Oy:ssä ostajana ja Väinö Korpisella osto- ja logistiikkapäällikkönä. Julkiselta puolelta mainittakoon HUS-Logistiikkaan asiakaspalvelun vetäjän tehtävät sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankinta-asiantuntijan toimi. Koulutukseltaan Tiina on tradenomi, pääaineena logistiikka.