Etsi

Vältä yllätykset omistajanvaihdoksessa - käytä asiantuntijaa

Usein kuullaan sanottavan, että asiantuntijapalvelut maksavat liikaa ja tämän vuoksi moni yrittäjä jättää käyttämättä asiantuntijaa omistajanvaihdosprosessissa. Haluaisin kuitenkin haastaa yrittäjiä miettimään, onko riskin otto kannattavaa vai olisiko kuitenkin mukavampaa, kun omistajanvaihdosprosessin aikana olisi turvallinen tunne, että kaikki menee oikein ja yksityiskohdat tulee huomioituna?

Tutkittuna tietona on todettu, että asiantuntijuudella on iso merkitys omistajanvaihdoksessa. Nostan tähän esiin kolme kohtaa miksi asiantuntijapalveluista kannattaa maksaa. Ensimmäiseksi nostan asiantuntijan antaman henkisen tuen. Asiantuntijan ollessa mukana prosessissa yrittäjä voi olla rauhassa, sillä asiantuntija tietää mitä hän tekee ja hän ohjaa prosessia parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Toisena nostona asiantuntijan osaaminen, hän arvottaa yrityksen lukujen perusteella ja antaa oikeanlaiset vaihtoehdot mm. verosuunnittelussa. Yrittäjän on hyvä miettiä, onko valmiimpi maksamaan hyvin tehdystä työstä vai mahdollisista ikävistä yllätyksistä, jotka olisi voinut välttää? Kolmantena nostona otan esiin ajansäästämisen. Omistajanvaihdos on monimutkainen prosessi, joka sisältää monia eri vaiheita. Asiantuntijan käyttö on tehokasta, sillä työskentelyssä on rutiininomaisuutta eikä kaikkia asioita tällöin tarvitse opiskella alusta lähtien.

Asiantuntijan tuoma hyöty on muutakin kuin rahassa mitattavaa. Kun prosessin aikana on mukana henkilö, jolle voit myös purkaa omistajanvaihdokseen liittyviä tuntemuksia ja peilata omia ideoita, se tuo prosessiin enemmän arvokkuutta kuin mitä rahassa voi mitata.

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien projektipäällikkö Paula Pihlajamaa Restartup

Paula Pihlajamaa

Paula Pihlajamaa kehityspäällikkö Restartup Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät