Etsi

VALVONTASOPIMUKSEN TEKEMINEN VAATII YRITTÄJÄLTÄ TARKKUUTTA

Kysymys:

Yrityksemme on päättänyt rakennuttaa teollisuushallin uusiksi toimitiloikseen. Pankki edellyttää, että palkkaamme asiantuntevan valvojan valvomaan urakoitsijan suoritusta. Mitä meidän tulisi ottaa huomioon valvojan tehtävistä sovittaessa?

Vastaus:

Valvontasopimuksen sisällöstä ei ole määräyksiä laissa. Sen vuoksi osapuolet voivat vapaasti sopia valvontasopimuksen ehdoista. Yleensä valvojan keskeisiä tehtäviä ovat urakoitsijan suorituksen tekninen, ajallinen ja laadullinen valvonta sekä dokumentointi.

Rakennusalalla on laadittu talonrakennustyön valvontasopimusmalli (RT 80346) ja talonrakennustyön työmaavalvojan tehtäväluettelo (RT 16-10746). Suosittelen, että tutustutte niihin ennen kuin solmitte valvontasopimuksen. Kyseiset asiakirjat eivät ole sellaisenaan osa sopimustanne, ellette ota niitä osaksi sopimustanne esimerkiksi viittaamalla niihin. Tehtäväluettelon osalta on syytä huomata, että siihen on kirjattu valvojan tehtävät laajassa merkityksessä.

Mikään ei estä sitä, että sovitte suppeammista tehtävistä. Jos sovitte suppeammista tehtävistä, sopimuksessa kannattaa selvyyden vuoksi nimenomaisesti todeta, että muut kuin sopimuksessa mainitut tehtävät eivät kuulu valvojalle. Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että työmaavalvojan tehtäviin ei kuulu suunnitelmien laadunvalvonta. Vaativimmissa kohteissa kannattaa hyvissä ajoin varmistaa, että myös suunnitelmien laatu tulee varmistettua.

Valvoja on erittäin tärkeä toimija rakentamisen laadunvalvonnan ketjussa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että valitsette valvojaksi sellaisen henkilön, jolla on riittävä osaaminen ja riittävästi kokemusta vastaavan kaltaisista rakennushankkeista. Hyviä ammattilaisia toimii pienissä ja suurissa insinööritoimistoissa. Valvontasopimus tehdään rakennuttajan eli yrityksenne ja valvontaa tarjoavan insinööritoimiston välillä. Valvoja luonnollisena henkilönä ei ole sopimuksen osapuoli, vaan insinööritoimiston työntekijä tai yrittäjä. Sen vuoksi on tärkeää, että sopimuksessa nimetään se henkilö, joka valvontaa käytännössä suorittaa, sekä tarvittaessa tälle henkilölle sijainen.

Valvontasopimukseen on syytä kirjata valvojan vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä. Mikäli vahingonkorvausvastuun enimmäismäärästä ei ole sovittu, valvoja vastaa vahingosta täysimääräisesti. Usein valvontasopimuksessa viitataan konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013. Tällöin valvojan vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on palkkion enimmäismäärä, ellei tästä ole toisin sovittu. Valvojan huolimattomuuden aiheuttamat vahingot voivat pahimmassa tapauksessa olla moninkertaiset valvontapalkkioon nähden. Sen vuoksi on tärkeää sopia riittävästä korvausvastuun määrästä ja varmistaa, että valvojalla on riittävän kattava ja voimassaoleva vastuuvakuutus.

Juha Ryynänen

Kirjoittaja on oululainen asianajaja ja oikeustieteen tohtori, joka on erikoistunut rakentamisen ja kiinteistöjen lakiasioihin.

Juha Ryynänen

Juha Ryynänen asianajaja, oikeustieteen tohtori, Oulu