Etsi

Verkoston voima ja omistajanvaihdosten kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään kovasti omistajanvaihdospalveluita, jotta yrityksen myyjät ja ostajat löytäisivät helposti apuja prosessin läpiviemiseen. Sanotaan, että jokainen omistajanvaihdos on omanlainen case ja se taatusti pitää paikkansa.

Ilman toimivaa verkostoa on hankala myös asiantuntijoiden toimia. Jos mietin oman työni kannalta omaa verkostoani, niin olen hyvin kiitollinen siitä. Rahoittajilta saan vinkkejä, miten ohjaan asiakkaitani menemään heidän luokseen ja kuinka heidän kannattaa tapaamiseen varautua. Voin luottavaisin mielin kertoa alueemme asiantuntijoiden erikoisosaamisalueista ja suositella heitä asiakkailleni. Yritysvälittäjien ja Oulun Uusyrityskeskuksen kanssa vuorovaikutus on erittäin tärkeä, jotta ostajat ja myyjät kohtaavat. Kuntien ja kaupunkien omien yritysneuvojien kanssa tehty yhteistyö on antoisaa, sillä he tuntevat alueensa parhaiten ja samalla pääsee kuulemaan kuinka kunnalla/kaupungilla muutoin menee. Näistä vastaavista asioista pääsen keskustelemaan Yrittäjäjärjestön paikallisyhdistysten kanssa eri näkökulmasta. Voisin sanoa, että Pohjois-Pohjanmaalla on toimiva omistajanvaihdoksen ekosysteemi.

Toimiva ekosysteemikään ei pysy toimivana, jos sitä ei kehitä entistä paremmaksi. On tärkeää, että toimijat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja hyvien asioiden lisäksi keskustellaan epäkohdista. Ongelmia tai haasteita ei vain todeta, vaan niihin lähdetään etsimään ratkaisua, miten teemme asioita vielä paremmin, miten saamme prosessin toimimaan vielä tehokkaammin, miten me kenties motivoimme toimimaan? Ilman verkostoa olisimme vain yksilöitä, jotka yrittävät menestyä yksin. Yhdessä olemme enemmän, yhdessä voimme vaikuttaa asioihin kokonaisvaltaisesti, kattavammin ja tätä kautta menestyä paremmin.

Haastan kaikkia, jotka ovat omistajanvaihdoksien kanssa tekemisissä kertomaan minulle, kuinka sinä kehittäisit omistajanvaihdospalvelu Pohjois-Pohjanmaalla tai omassa asuinpaikassasi. Ole yhteydessä niin keskustellaan asiasta lisää: Paula Pihlajamaa, 050-4399808,

Paula Pihlajamaa

Paula Pihlajamaa kehityspäällikkö Restartup Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät