Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vilkaistaanpa vielä kassavirtaennustetta

Tulosennuste on yleisin taloudellista informaatiota antava laskelma, josta pankkiiri ja rahoitusta hakeva yrittäjä lähtevät liikkeelle. Tulosennuste on kassavirtaennusteen perusta.

Miksi halusin kirjoittaa tähän blogiin kassavirtalaskelmasta sekä tästä johdetusta kassavirtaennusteesta?Niin yrittäjän kuin rahoittajan on hyvä päästä arvioimaan tulo- ja menovirtoja sekä ennen kaikkea sitä, miten yrityksen maksuvalmius kehittyy ennustekauden aikana. Alla muutamia ajatuksia, joita perustelen kassavirtalaskelmalla. Esille tuomani ajatukset ovat yksinkertaistettuja käytännönläheisiä esimerkkejä, jotka pohjautuvat omiin kokemuksiini yritysrahoittajana. Toivon, että ne herättävät ajatuksia sekä antavat lukijalle sykäyksen pohtia lisää teemojani.

Yrityksen tulo- ja menovirrat ovat käytännössä koko ajan epätasapainossa. Yritys maksaa ostolaskuja ja saa myyntisaamisia epäsäännöllisessä järjestyksessä. Yrityksen tilitapahtumissa käy siis melkoinen kuhina. Paljon puhutaan myös kassaa rasittavasta käyttöpääoman sitoutumisesta, joten myös käyttöpääomatarpeeseen yrityksen on hyvä varautua.

Kun otamme vielä mukaan termin suoriteperusteisuus, pääsemme hyvin liikkeelle. Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että tilikaudelle kuuluva tulo pitää lukea sen tilikauden tuloksi, jolloin tavara lähtee varastosta ja lasku kirjoitetaan asiakkaalle. Taseessa olevat myyntisaamiset ovat näin sekä liikevaihdossa että tuloksessa mukana.

Myyntisaamisten vastapuoli ostovelat käyttäytyvät täysin samalla lailla. Menojen ja tulojen epätasapaino merkitsee, että ostovelat ehditään hyvin usein maksaa ennen kuin vastaava tulo kilahtaa kassaan. Tämän tulo- ja menovirran epätasapainon oikaisemiseen tarvittava kassavirtalaskelma ja tästä johdettu, tulevaisuutta peilaava ennuste, ovatkin käyttökelpoisia välineitä yrityksen talouden hallintaan.

Käyttöpääoman sitoutuminen liittyy myös oleellisesti tulojen ja menojen epätasapainoon. Kuvitellaan valmistaja, joka joutuu ostamaan oman lopputuotteensa tekemiseen raaka-aineita ajan hetkenä 0 (nolla). Raaka-aineille valmistaja saa maksuehdoksi 14 päivää netto. Lopputuotteen valmistamiseen menee aikaa 30 päivää, jonka jälkeen tavara lähtee asiakkaalle. Samalla lähtee myös katteella lisätty lasku maksuehdolla 14 päivää netto. Käyttöpääomaa sitoutuu 44 päivää, ennen kuin suoritteesta saatu maksu on valmistajalla. Tämän kyseisen aikavälin rahoitus on hoidettava joko kassavirralla tai erilaisia rahoitusvälineitä käyttäen.

Hyvin laaditulla, useampaa kuukautta eteenpäin peilaavalla kassavirtaennusteella, yrittäjä voi helposti selvittää itselleen, milloin tarvitaan käyttöpääomarahoitusta, milloin sitten ei. Kassavirtaennuste kuvaa rahan liikettä reaaliajassa. Ainoastaan rahan liikkuminen aiheuttaa joko meno- tai tulokirjauksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennusteen perusta koostuu oletetuista tulon tai menon maksupäiväistä.

Yllä olevaan esimerkkiin peilaten, yrittäjä voisi aivan hyvin todeta aikaisempien projektien myyntisaamisten tulevan tilille juuri oikeaan aikaan. Näin valmistamiseen tarvittujen raaka-aineiden ostolaskujen maksu ei tuota ongelmaa. Lisäksi kassavarat riittäisivät hyvin, esimerkiksi toimitilavuokran ja palkkojen maksuun. Mikäli käyttöpääomarahoitusta tarvitaan, kassavirtaennusteesta saa mainiosti lisäelementtejä oman rahoittajan kanssa keskustelun pohjaksi. Yrittäjällä on jo valmiina esittää arvio, kuinka valmistamiseen tarvittava rahoitus voidaan hoitaa pois. Kassavirtaennustetta hyväksi käyttäen, yrittäjä pystyy todentamaan tulovirran esimerkiksi kolmen kuukauden päästä alkavalle lainan lyhennyksille.

Yhden suoran viittauksen lähdetietoineen tähän ajattelin kuitenkin ottaa. ”Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes keräsi lokakuussa 2018 mielipiteitä eri yritysten talousjohtajilta ja talousjohdon kanssa läheisesti työtä tekeviltä asiantuntijoilta sekä yrittäjiltä. Mielipiteiden kantavana teemana oli yrityksen kassakriisin välttäminen, ja varsin kirjavien mielipiteiden lopputuloksena korostettiin suunnitelmallisuutta kassan ennustamiseen. Oleellista ennustamisen lisäksi oli myös yrityksen reagointinopeuden painottaminen, esimerkiksi oman asiakkaan maksuvaikeuksiin. Kassan ennustamisen lähtökohtana oli vähintään kolmen kuukauden käyttöpääomatarve. (Howell, D. 2018. Top tips: How to avoid a cashflow crisis in your business. Forbes 23.10.2008.)”

Lopuksi vielä muutama ajatus negatiivisista koroista ja kassavirtaennusteesta. Pitkään jatkunut miinuskorkojen taso on oikeastaan pakottanut pankit pohtimaan yritysten maksuliiketileille negatiivisia korkoja. Negatiivisten talletuskorkojen tasoksi voidaan määrittää, esimerkiksi 500.000 euroa, jonka ylittävältä päiväsaldolta peritään negatiivista korkoa. Hyvin laadittu kassavirtaennuste auttaa tässäkin tapauksessa yrittäjää. Varallisuutta voidaan pitää yrityksen tilillä juuri tarpeellinen määrä ja laittaa ylimääräinen säästämisen ja sijoittamisen palveluihin. Samalla vältytään negatiivisen koron maksulta.

Asiantuntijat tällä Oulun Osuuspankissa pystyvät auttamaan yrittäjää käyttöpääomatarpeen suunnittelussa. Laaditaan samalla sijoitussuunnitelma tilivaroille, jotka on mahdollista laittaa säästöön ja määritetään taso sille osuudelle, jonka pitää olla saatavissa helposti kassavaroihin takaisin.

 

Kari Ollikainen

Kari Ollikainen
asiakkuusjohtaja
OP Oulu Yrityspalvelut