Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yhteistyötä ja polkuja rakentamassa

Työyhteisöjen kulttuurinen monimuotoisuus tuo rikkautta meidän jokaisen työympäristöön ja arkeen. Ei ole itsestäänselvyys, että työnantajan ja maahanmuuttaneen työnhakijan tiet kohtaavat, vaikka tietyt alat potevat suurta pulaa työntekijöistä ja tarve sen kun lisääntyy. Usein monimuotoisen työyhteisön rakentaminen vaatii avointa mieltä ja avarakatseisuutta, sekä ennen kaikkea halua ja rohkeutta tuoda työyhteisöön uusia tuulia.

Syksyllä 2020 alkaneessa Oulun osaamiskeskus (OSKE) -hankkeessa Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO hakevat yhdessä ratkaisuja osaamisen tunnistamiseen sekä alueen työnantajien ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmiin. Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttaneen osaamisen vahvistuminen ja näkyväksi tekeminen, sekä työllistyminen ja työyhteisöjen vastaanottavuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteenamme on vahvistaa yksilön tunnetta osallisuudesta, osaamisesta ja merkityksellisyydestä. Nämä vievät ihmistä eteenpäin.  

Lähtökohtaisesti jokainen maahanmuuttanut työikäinen on tehnyt elämässään paljon erilaisia töitä ja heidän osaamistaan tulisi hyödyntää tehokkaammin myös täällä Suomessa. Maahanmuuttajilla on paljon osaamista, tietoa ja taitoa, jotka saattavat jäädä huomiotta. Me OSKEssa käymme läpi juuri näitä asioita yhdessä asiakkaan kanssa, rakennamme yksilöllisiä polkuja joko suoraan työelämään tai osaamisen kartoituksen ja mahdollisen koulutuksen kautta työllistymiseen. OSKE järjestää myös työllisyysneuvontaa, toteutamme kielitukea työpaikoille sekä olemme mukana alueellisten rekrytapahtumien järjestelyissä.

Summa summarum me siis autamme työnantajaa löytämään sopivan työntekijän, räätälöimme mahdollisia tukitoimia työnantajan ja työnhakijan tarpeen mukaan ja nopeutamme maahanmuuttaneiden työllistymistä. Luotamme yhteistyön voimaan ja pyrimme lopputulokseen, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

OSKEn tiimi muodostuu monikulttuurisesta asiantuntijajoukosta - jokainen työyhteisön jäsen antaa arvokasta kokemusta ja näkemystä maahanmuuttajan osaamisen ja työllisyyden parantamiseksi.

Me jatkamme Maija Vilkkumaan sanoin ”Hei kuule sisko viel me kyetään mihin vaan,Tää tie on levee eikä pääty milloinkaan…”

Kirjoittajat:

Anna-Mari Mäkelä, puh. 040-5584647
Sanna Määttä, puh. 050-5943791

Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Anna-Mari Mäkelä ja Sanna Määttä

Oulun osaamiskeskus (OSKE) -hankkeessa Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO
Anna-Mari Mäkelä (vas.) p. 040 5584 647 ja  Sanna Määttä (oik.) p. 050 5943 791