Etsi

Yksinyrittäjän askelmerkit omistajanvaihdokseen

Suomessa on noin 182 000 yksinyrittäjää eli yrityksistä yli puolet on yhden hengen yrityksiä. Onko yhden hengen yrityksessä mitään myytävää, voiko sen myydä? Omistajanvaihdosasiantuntijan näkökulmasta vastaaminen pitäisi antaa yrityskauppamarkkinoiden tehtäväksi. Jos ostaja löytyy ja kaupat syntyy, niin voi. Ellei ostajaa löydy, niin juuri tätä yritystä ei voi myydä. Lisäksi on sellaisia yksinyrittäjiä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti ajatelleet yrityksensä vain osaksi omaa tekemistään. Niissä tekeminen ja yritys loppuvat samanaikaisesti.

Yksinyrittäjän ensimmäinen askel kohti omistajanvaihdosta on tehdä päätös yrityksensä myymisestä. Seuraavaksi huomio tulee kohdistaa potentiaalisen ostajan profilointiin. Millaista osaamista ostajalla pitäisi olla, millainen aikaisempi työhistoria ja koulutus, millaiset mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet elämässä olisivat eduksi? Ostajan löytäminen on merkittävästi helpompaa, kun tietää mitä etsii. Ostajan ominaisuuksien miettimisessä on hyvä pohtia nykyisen yrittäjän oman osaamisen ja yhteyksien lisäksi, mitä muuta liiketoiminta ja sen kehittäminen tulevaisuudessa ehkä vaatisi. Esimerkiksi digitaaliset taidot, some- ja verkkokauppaosaaminen voi ostajalla olla kilpailukykyisellä tasolla. Potentiaalisen ostajan ilmestymisen odottamisen sijaan kannattaa aloittaa haku ja etsiminen.  Lyhyt oppimäärä hakemisen suhteen on, että kerro asiasta perheelle, kaverille, yhteistyökumppanille ja kirjanpitäjälle. Tarvittaessa matkaa voi jatkaa paikallisen elinkeinotoimen edustajan puheille. Useimmissa omistajanvaihdoksissa on mukana asiantuntija ja sellainen on hyvä ottaa mukaan mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Tässä kohtaa on hyvä myös miettiä omaa roolia yrityskaupan jälkeen.

Seuraava askel on yrityksen arvokkaiden asioiden inventointi. Exceliin on hyvä tehdä omat kohdat aineellisille ja aineettomille asioille. Sanotaan sitä nyt tässä yhteydessä inventaario 2.0:ksi. Maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja varaston lisäksi yrityksellä voi olla arvokkaita sopimuksia, asiakassuhteita, yhteistyökumppanuuksia ja toimintatapoja. Näille viime mainituille ei tahdo löytyä sijaa perinteisessä inventaariossa, mutta toisaalta juuri ne voivat olla tärkeimpiä syitä ostajalle. Hintapyyntiä mietittäessä on hyvä muistaa, että yrityskaupassa yrityksen arvo on ostajakohtainen. Joustava asenne kauppahinnan suhteen ennakoi ainakin niiltä osin miellyttävämpiä yrityskauppaneuvotteluja. Pienen yrityksen yrityskaupassa kaupan kohde ja kauppatapa useimmiten täsmentyvät vasta neuvottelujen aikana.

Viimeisen askel kohti yritystoimintaa on yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuudesta huolehtimiselle. Kannattavan ja positiivisen tulevaisuuden näkymän liiketoiminnan myynnistä saatavalla kauppahinnalla voi olla iso vaikutus myyjän taloudelliseen tilanteeseen.

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Juha Tall
Juha Tall

KTT, Seamk
Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.