Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrityksille lisärahoitusta koronapandemiasta toipumiseen

Koronapandemian vaikutusten hoitoon on tulossa Suomelle laaja, osittain EU-rahoituspohjainen rahoituspaketti, joka pitää sisällään useita rahoitusinstrumentteja, kuten React-EU ja RFF. Uusien termien ja lyhenteiden sekamelska voi olla hämmentävä, mutta yrityksille ensimmäisen vaiheen eli React-EU-rahoituksen suhteen asia on yksinkertainen, sillä ELY-keskukset myöntävät yritysten kehittämisavustusta nykyisen Euroopan unionin ohjelmakauden lakien ja säännösten mukaisesti. Rahoituksen painopisteinä ovat digitaalisuuden ja vihreän elpymisen edistäminen.

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoituksen kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Koko blogikirjoitus luettavissa: https://pohjoispohjanmaanely.blog/2021/03/02/yrityksille-lisarahoitusta-koronapandemiasta-toipumiseen/

Eija Virtasalo, Anne Pulkkinen ja Eija-Tabell Jokelainen

Eija Virtasalo työskentelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkönä, Anne Pulkkinen (kuvassa) johtavana yritysasiantuntijana ja Eija-Tabell Jokelainen yritysasiantuntijana.