Etsi

Yritysten kasvumahdollisuudet Suomen menestyksen kulmakivenä

Suomen talous on ollut hyvässä kasvussa ja pääosan tästä kasvusta rakentavat menestyvät yritykset ja yrittäjät. Pohjois-Pohjanmaan talous on monipuolinen, kattaen laajasti eri toimialojen yrityksiä. Kasvussa onnistujia on myös laaja skaala sekä tulevia kasvun tähtiä pystyy jo nyt tunnistamaan. Erityisesti kasvu näkyy voimakkaasti parantuvassa työllisyystilanteessa – tosin osaajapula aiheuttaa jo kipukohtia.

Menestyminen ei aina tarkoita kasvamista – kaikki yrittäminen yrittäjien tahdon mukaisessa koko luokassa on tärkeää. Kasvu ei siis ole yrityksen itseisarvo, mutta kasvuun tähtäävien kasvun mahdollistamiseksi olisi tehtävä laajaa yhteistyötä koko yhteiskunnassa. Yksi tärkeä osa-alue on kasvun edellyttämän rahoituksen löytäminen eri vaiheissa oleville yrityksille. Vierasta pääomaa liikepankeista saa hyvin ehdoin, mikäli kassavirta riittää haetun rahoituksen takaisinmaksuun kohtuullisessa ajassa, eivätkä vakuudetkaan tuota vaikeuksia Finnveran  ja Euroopan Investointipankin sekä yrityksen omien vakuuksien ollessa saatavilla.

Tuotekehitysvaiheessa, ennen kassavirran syntymistä, omanpääomanehtoisen rahoituksen saaminen on kuitenkin elintärkeää ja haastavaa. Uutena muotona joukkorahoitus on kovassa kasvussa ja edistää rahan liikkumista. Yrityksiin sijoitettu raha kertautuu yrityksen vakavaraisuuden kasvaessa tuoden usein mukanaan myös vierasta pääomaa. Joukkorahoituspalveluista Invesdor (www.invesdor.com) toimii yhteistyössä Nordean kanssa ja palvelusta saa tietoa Nordean Yrityspankeista.

Sijoittajia kiinnostaa yrityksen tarina. Tarinalla tarkoitan sitä, mitä yritys tekee ja kenelle sekä minkä lisäarvoa tuottavan tarpeen yrityksen tuote ja/tai palvelu täyttää. Jos yritys saa myytyä tarinansa rahoittajille, niin hyvin todennäköisesti saa myös asiakkailleen. Rahoituksen eri lähteiden löytämisessä voi rohkeasti kysyä neuvoa esimerkiksi pankista, tilitoimistosta ja kaikilta yrityksen verkostossa olevilta asiantuntijoilta. Keskustelu yrityksen tarinasta jalostuu, kun saa siitä kolmansien osapuolten näkemyksiä.

Kannustan kaikkia yrityksiä pohtimaan kasvumahdollisuuksiaan ja selvittämään kasvun edellyttämät toimet rahoituksen hankkimisen ollessa niistä  vain yhtenä osa-alueena. Kasvuhakuisuudella varmistamme maakuntamme menestyksen myös tulevina vuosina.

Sami Heikkilä

Sami Heikkilä aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi