Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysympäristö muuttuu yllättäen - pysytkö kehityksessä ja muutoksissa mukana?

Olen vuosikymmeniä seurannut, asiantuntijaorganisaatioissa, Pohjois-Suomen alueella toimivien yritysten toimintaa ja myös niiden tilinpäätöstietoja. Uskallan luonnehtia toiminnan olleen vuodesta toiseen erittäin vastuullista ja suunnitelmallista, pääosassa yrityksistä.

Osassa pitkään toimineista yrityksistä on toteutettu isoja muutoksia. On laajennuttu alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi toimijaksi.  Osassa yrityksistä on tehty kasvun myötä yritysmuotoon liittyviä muutoksia, osassa on tehty omistukseen liittyviä järjestelyjä ja kauppoja, osa on toiminut ”samalla sapluunalla” vuodesta toiseen. Verkostoitumisia on tehty ja viime vuosina kiihtyneeseen digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä on otettu käyttöön. Monenlaisilla, toteutetuilla toimenpiteillä on saavutettu taloudellista hyötyä: yritystoiminnan volyymi on kasvanut, toiminta on kehittynyt sekä nykyaikaistunut ja toiminnan tehokkuus on parantunut.

Muutamia kymmeniä osakeyhtiöitä olen ollut mukana lopettamassa vapaaehtoisen selvitystilan kautta, jotkut yrityksistä ovat ajautuneet konkurssiin. Uusia yrityksiä on perustettu ja monia yrityksiä on noussut menestykseen joka vuosi. Usean yrityksen suurin pääoma on ollut ja on edelleen yrittäjien omien korvien välissä. Uskoa yrittämiseen ja tulevaisuuteen on riittänyt!

Nyt tämä, pitkittynyt pandemia-aika on tuonut haasteita jokaiselle yritykselle ja työntekijälle samoin kuin kaikille yksityisille ihmisille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Pandemian aiheuttamia ongelmallisia tilanteita on pyritty   jo noin vuoden ajan ratkaisemaan ja saamaan tilannetta paremmaksi erilaisten rajoitusten, suositusten, samoin kuin erilaisten yrityksille ja yrittäjille suunnattujen tukien avulla.

Osuvatko kustannustuet maaliin?

Moni yrittäjä on turhautunut, koronapandemian yrityksille aiheuttamien negatiivisten vaikutusten vuoksi hakemiinsa kustannustukiin, saapuneisiin kielteisiin päätöksiin. Kielteiset päätökset eivät ole aina tuntuneet oikeudenmukaisilta, varsinkin kun julkisuudessa on kerrottu useammista, kyseenalaisilta vaikuttaneista, myönteisistä tukipäätöksistä. Monet yrittäjän mielestä tukiehdot ovat olleet liian tiukkoja. Tämä näkökanta tuntuukin perustellulta, jos tukiin varattuja varoja jää jakamatta.

Tukiehdot määritellään laissa. Ehdot on määritelty tarkasti, jotta niihin jäisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. 

Esimerkiksi Laissa 963/2020, joka tuli voimaan 15.12.2020, on tarkasti määritelty kustannustuki II saannin ehdot. Tämä tuki on haettavissa 26.2.2021 saakka Valtiokonttorin kautta.

Kyseisen lain mukaan tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

1.    Maksettava tuki olisi alle 2 000 euroa.
2.    Yrityksen tukikauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 % vertailukauden liikevaihtoon nähden.
3.    Yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin ja yrityksellä ei ole erityisen painavia koronapandemiaan liittyviä syitä liikevaihdon laskulle.
4.    Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
5.    Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
6.    Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
7.    Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
8.    Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
9.    Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Katso vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä!                                                                                                                                             
Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa: Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos
a)    se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, joiden osakkaiden vastuu on rajoitettu)
b)    se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu)
c)    yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena
d)    yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena
e)    muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,00Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

Moni yritys ja yrittäjä on toistaiseksi selvinnyt yrityksen toiminnan sopeutustoimien sekä saamansa tuen avulla. Kuitenkin alkaneen kevätkauden aikana tarvitaan vielä mahdollisimman hyvin pandemiasta kärsivien toimialojen yrityksille kohdentuva ”kustannustuki III” sekä erillinen tuki yksinyrittäjille. Näiden, osuvasti kohdennettavien lisätukien avulla, näen useimmilla yrityksillä mahdollisuuden selvitä eteenpäin - syksyyn asti, edellyttäen, että kevään ja kesän aikana saadaan toteutettua koko väestöä koskeva, riittävän kattava koronarokotuskampanja.

Kaikki me odotamme ja toivomme koronapandemian menevän ohi mahdollisimman pian, jotta päästäisiin ”normaaliin päiväjärjestykseen”! Päästäänkö normaaliin tilanteeseen ja milloin vai opetellaanko jatkossa toimimaan ”uudessa normaalitilanteessa”? Pääasia on, että koronapandemia saadaan hallintaan, vaikka sitten vuosittain toistuvien rokotusten avulla. Haluan uskoa, että näin käy! Talous sekä työllisyys nousevat tämän myötä. Nyt näkyy enemmän valoa, ei olla enää tunnelin päässä! Uskolle tulevaisuuteen ja yrittämiseen on kasvavat perusteet!

Kirjoittaja: Teuvo Välikangas, Tilitoimisto Y-Tili Oy, toimitusjohtaja, KTM                                                                                                                            

 

 

Teuvo Välikangas
Teuvo Välikangas

Kirjoittaja toimii tilitoimisto Y-Tili Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Teuvo on kauppatieteen maisteri. Hän on suorittanut myös yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon ja ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Eri yritysten toimitusjohtajana Teuvo on toiminut 25 vuotta. Opettajana, koulun johtajana ja talouspäällikkönä hän on toiminut yhteensä seitsemän vuotta. Nuoruudessaan Teuvo keräsi opiskelumotivaatiota ja opiskelurahoja toimiessaan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä apulämmittäjänä Toppilan lämpövoimalassa sekä tukkijätkänä Iijoella.