Etsi

Hankinta-asiamiespalvelut
Hankinta-asiamiespalvelu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu palvelee yrityksiä julkisissa hankinnoissa.
Palvelu edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa. Hankeen (A70183) rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR:n kautta, Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. 

Yrittäjille tarjoamme koulutuksia, joissa yrittäjä saa tietoa julkisen sektorin tavoista tehdä hankintoja. Opastamme, miten ja mistä yrittäjä löytää asiakaansa ja tarjouspyynnöt julkisella sektorilla. Voimme auttaa myös verkostoitumisessa. 

Julkisia hankkijoita autamme markkinavuoropuheluiden järjestämisessä sekä yrittäjille tiedottamisessa. Voimme tarvittaessa etsiä yrityksiä, joiden kanssa hankintayksikkö voi markkinavuoropuhelun käydä. Voimme myös kommetoida tarjouspyyntöjä ennen niiden julkaisua. 


Hankintaneuvonta on yrittäjille ja julkisille hankintayksiköille maksutonta. 

 

 

Yhteystiedot:

Tiina Talala
hankinta-asiamies
050 441 4718 
tiina.talala@yrittajat.fi