Etsi

Työsopimuslaki muuttuu - mitä yrittäjän on hyvä tietää?

Työsopimuslaki muuttuu - mitä yrittäjän on hyvä tietää?

Aika

20.8.2019 | 16:30

Paikka

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Hinta

Jäsenille maksuton, muille 50 euroa/henkilö
Koulutus

Työsopimuslaki on muuttumassa henkilöperusteisen irtisanomisen osalta. Mikä on jatkossa riittävä syy työsuhteen päättämiselle? Mikä on irtisanomisen oikea prosessi? Miten henkilöperusteinen irtisanominen eroaa tuotannollis-taloudellisesta? Onko irtisanomiselle vaihtoehtoja?

Kouluttajana Harri Hellsten

Hellsten on toiminut Suomen Yrittäjissä juristina yhdeksän vuoden ajan neuvoen ja kouluttaen yrittäjiä työlainsäädännössä sekä pyrkien vaikuttamaan siihen, että sääntelyssä huomioitaisiin pientyönantajuuden erityispiirteet.

 

 

 

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen liittyvä sähköposti