Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hyvinvointia yrittäjyydestä - seminaari sote-yrittäjille ja yrittäjän tukiverkostoille

Hyvinvointia yrittäjyydestä - seminaari sote-yrittäjille ja yrittäjän tukiverkostoille

Aika

13.11.2019 | 16:30

Paikka

Scandic Oulu Station
Hyvinvointi

Tule mukaan Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeen toimintaan! Työterveyslaitos järjestää Hyvinvointia yrittäjyydestä -seminaarin sote-yrittäjille ja yrittäjän tukiverkostoille. Hankkeen toiminta on tarkoitettu yrittäjille ja yrittäjien tukiverkostoille.

Maksuttomassa aloitusseminaarissa perehdymme hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan. Sote-yrittäjän työ on monin tavoin kuormittavaa. Hankkeessa kehitämme ratkaisuja kuormituksen hallintaan jatyökyvyn edistämiseen. Hyvä työkyky on hyvän työssä suoriutumisen perusta.

Ilmoittaudu mukaan!

Ohjelma

16.30–17.00 Kevyt päivällinen

17.00 Tervetuloa, johtava asiantuntija, hankkeen johtaja Jaana Laitinen

17.10 Hankkeen esittely, tutkija, hankkeen projektipäällikkö Nina Nevanperä

17.30 Mitä ja kuinka yleistä on psykososiaalinen, fyysinen,kognitiivinen ja eettinen kuormitus? Erikoistutkija Erja Sormunen, Työterveyspsykologi Heli Hannonen.

18.00 Yrittäjän työn kuormitustekijät ja voimavarat, Yrittäjä, toimitusjohtaja Sirpa Erho,Oulunseudun fysioterapia

18.20–19.00 Keskustelua:• Mitä hyötyä hankkeesta on?• Mitä odotatte ja toivotte hankkeelta?• Mikä innostaa osallistumaan ja pysymäänmukana toiminnassa?

Lisätietoja:

Nina Nevanperä, projektipäällikköp. 043 824 3247,

Jaana Laitinen, hankkeen vastuullinen johtaja, p. 046 851 4426,

www.ttl.fi/tyokykya-sote-yrittajalle/