Etsi

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Aika

21.2.2020 | 8:30 - 16:00

Paikka

Oulu
Koulutus

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Kouluttajana toimii DI Antti Piirainen, kenellä on koulutus- ja konsultointikokemusta  yli 15 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 - 170 päivää / vuosi. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. 

Tarjoamme

Päivän koulutus käsittää tutustumisen aiheeseen ja käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä.

OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Sponsorin puheenvuoro; Fennia

9:20 Luento

Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet

Valmistuksen tiede

Kapasiteetin, kysynnän ja valmistumisajan ristiriita – johtamisen ja päätöksenteon konflikti

Mitä on formaalisyy

Ohjaavat ja kuvaavat mallit

Perusdynamiikka

Määritelmät

Suoritusarvomittarit (Y)

Parametrit (x)

Sisäinen Benchmarking

12:00-13:00 Lounastauko (omakustanteinen)

13:00 Luento jatkuu

Vaihtelu ja vaihtelun kuvaaminen

Virtauksen keskinäisvaikutukset

Jonoutuminen

n. 14:30 Kahvitauko ja järjestäjän puheenvuoro: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Luento jatkuu

Kingmanin yhtälö

Strateginen positiointi johtamisen tasot

Yhteenveto 

15:30 Päivä päättyy

 

ILMOTTAUDU KOULUTUKSEEN TÄÄLLÄ

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostilla 17.2.2020. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi päivää ennen kurssin ajankohtaa, koska paikkoja koulutukseen on rajoitetusti.

Lisätietoja:

Mari Viirelä
050-4777 280

Tapahtuman järjestävät Hallituspartnerit ja Kasvun Kartta -hanke. Hankkeen rahoittajia on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, alueen kunnat sekä Euroopan sosiaalirahasto.